6255 3030 post@norskvann.no

Årskonferansen: Fra olje til bærekraftig finans – med Thina Saltvedt

25. aug, 2023 | Arrangement, Finansiering, Samfunnsutvikling

Fra oljebransjen til bærekraftig finans – Thina Saltvedt har sett hvordan pengestrømmer kan endre næringslivets klimaperspektiv. 

Med en doktorgrad i økonomi og erfaring fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, bringer hun solid kunnskap til bordet. Ekspertutvalget, som hun ledet, leverte sin rapport om rammebetingelser for klimavennlige investeringer i juni 2022.

Til daglig arbeider Tina som sjefanalytiker i Nordeas avdeling for Bærekraftig Finans. Etter tolv år i oljeindustrien, anvender hun nå sin ekspertise hos Nordea for å formidle bærekraftig finansiell kunnskap. 

På Norsk Vanns årskonferanse vil Thina belyse hvordan vann- og avløpssektoren, med milliarder i innkjøp og investeringsprosjekter, kan hente lærdom fra private selskapers tilnærming til EU-taksonomien.

Grønne prosjekter kan få bedre lånebetingelser, men også ha andre positive effekter som å redusere driftskostnader, styrke kommunens image, gjøre dem mer motstandsdyktige mot klimaendringer, og tiltrekke dyktige medarbeidere. På Norsk Vanns årskonferanse vil Thina understreke betydningen av bærekraft når beslutninger om finansiering skal tas, og illustrere hvordan disse kan skape verdi for fremtiden og bidra til en mer bærekraftig verden.

Vi inviterer deg til å få dypere innsikt: Meld deg på Norsk Vanns årskonferanse her

Knut Erik Lie_NKRF
Knut Erik Lie:  Sikring av fremtidens vanninfrastruktur – økonomisk bærekraft i praksis

Det handler om mer enn bare bokføring; det handler om vår felles fremtid. Svikt i vann- og avløpstjenestene vil kunne ha store konsekvenser. Det samme vil et ikke bærekraftig gjeldsnivå. 

Hvordan sikrer vi at investeringene på ledningsnettet fortas på en økonomiskbærekraftig måte?   

«Økonomisk bærekraft er prinsippet om å forvalte våre ressurser slik at dagens økonomiske vekst ikke setter fremtidens økonomi i fare.» 

Estimatene viser at norske kommuner vil ha behov for å investere omtrent 175 milliarder kroner i fornyelse og oppgradering av ledningsanlegg innen 2040 for å opprettholde dagens tjenestenivå. Ut fra nåværende regnskapsstandarder klassifiseres ofte oppgraderinger av ledningsnett som lånefinansierte tiltak. Dette reiser spørsmålet: Står vi på terskelen av et voksende gjeldsproblem? 

Norsk Vann er i dialog for å få en egen veiledning fra GKRS (God Kommunal Regnskapsskikk) som klargjør skillet mellom vedlikehold og påkostning for tiltakene på ledningsnettet.  

Knut Erik Lie er seniorrådgiver i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) og har solid kjennskap til kommunal økonomi og regelverket. Som utredningsleder i GKRS spiller han en nøkkelrolle i å forme kommunenes økonomiske retningslinjer. 

På årskonferansen, vil Knut Erik gi deg innsikt i: 

  • Bakgrunnen for de skjerpede økonomibestemmelsene i kommuneloven fra 2018. 
  • Viktigheten av god kommunal regnskapspraksis. 
  • Hva som gjør investeringene på ledningsnettet unike, og hvorfor det er et behov for en ny veileder. 

Velkommen til dypere innsikt! Meld deg på Norsk Vanns årskonferanse her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer