6255 3030 post@norskvann.no

Årskonferansen: Fra olje til bærekraftig finans – med Thina Saltvedt

25. aug, 2023 | Arrangement, Finansiering, Samfunnsutvikling

Fra oljebransjen til bærekraftig finans – Thina Saltvedt har sett hvordan pengestrømmer kan endre næringslivets klimaperspektiv. 

Med en doktorgrad i økonomi og erfaring fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, bringer hun solid kunnskap til bordet. Ekspertutvalget, som hun ledet, leverte sin rapport om rammebetingelser for klimavennlige investeringer i juni 2022.

Til daglig arbeider Tina som sjefanalytiker i Nordeas avdeling for Bærekraftig Finans. Etter tolv år i oljeindustrien, anvender hun nå sin ekspertise hos Nordea for å formidle bærekraftig finansiell kunnskap. 

På Norsk Vanns årskonferanse vil Thina belyse hvordan vann- og avløpssektoren, med milliarder i innkjøp og investeringsprosjekter, kan hente lærdom fra private selskapers tilnærming til EU-taksonomien.

Grønne prosjekter kan få bedre lånebetingelser, men også ha andre positive effekter som å redusere driftskostnader, styrke kommunens image, gjøre dem mer motstandsdyktige mot klimaendringer, og tiltrekke dyktige medarbeidere. På Norsk Vanns årskonferanse vil Thina understreke betydningen av bærekraft når beslutninger om finansiering skal tas, og illustrere hvordan disse kan skape verdi for fremtiden og bidra til en mer bærekraftig verden.

Vi inviterer deg til å få dypere innsikt: Meld deg på Norsk Vanns årskonferanse her

Knut Erik Lie_NKRF
Knut Erik Lie:  Sikring av fremtidens vanninfrastruktur – økonomisk bærekraft i praksis

Det handler om mer enn bare bokføring; det handler om vår felles fremtid. Svikt i vann- og avløpstjenestene vil kunne ha store konsekvenser. Det samme vil et ikke bærekraftig gjeldsnivå. 

Hvordan sikrer vi at investeringene på ledningsnettet fortas på en økonomiskbærekraftig måte?   

«Økonomisk bærekraft er prinsippet om å forvalte våre ressurser slik at dagens økonomiske vekst ikke setter fremtidens økonomi i fare.» 

Estimatene viser at norske kommuner vil ha behov for å investere omtrent 175 milliarder kroner i fornyelse og oppgradering av ledningsanlegg innen 2040 for å opprettholde dagens tjenestenivå. Ut fra nåværende regnskapsstandarder klassifiseres ofte oppgraderinger av ledningsnett som lånefinansierte tiltak. Dette reiser spørsmålet: Står vi på terskelen av et voksende gjeldsproblem? 

Norsk Vann er i dialog for å få en egen veiledning fra GKRS (God Kommunal Regnskapsskikk) som klargjør skillet mellom vedlikehold og påkostning for tiltakene på ledningsnettet.  

Knut Erik Lie er seniorrådgiver i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) og har solid kjennskap til kommunal økonomi og regelverket. Som utredningsleder i GKRS spiller han en nøkkelrolle i å forme kommunenes økonomiske retningslinjer. 

På årskonferansen, vil Knut Erik gi deg innsikt i: 

  • Bakgrunnen for de skjerpede økonomibestemmelsene i kommuneloven fra 2018. 
  • Viktigheten av god kommunal regnskapspraksis. 
  • Hva som gjør investeringene på ledningsnettet unike, og hvorfor det er et behov for en ny veileder. 

Velkommen til dypere innsikt! Meld deg på Norsk Vanns årskonferanse her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer