6255 3030 post@norskvann.no

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

26. okt, 2023 | Samfunnsutvikling

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet. 

Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis, og utvikling av felles kommunikasjonstiltak knyttet til sentrale utfordringer i bransjen.

Eksempler på temaer vi jobber med i nettverket er:

  • Synlighet og omdømmebygging
  • Gebyrutviklingen
  • Rekruttering til bransjen
  • Beredskap og krisehåndtering
  • Kampanjer – dovett/fettvett, andre
  • Prosjekter og prosjektforslag
Verktøykasse

I tillegg til å ha en arena for å diskutere kommunikasjonsutfordringer søker vi å utvikle en felles verktøykasse med kommunikasjonsvirkemidler. Det kan være tematiserte budskapsplattformer for å samkjøre og forsterke bransjens kommunikasjon, film- og bildemateriell som kan deles eller gi inspirasjon, videosnutter som kan brukes av flere, presentasjoner, tematiserte kampanjer, ideer til kronikker og leserinnlegg m.v.

Kommunikasjonsnettverket har også til formål å gjøre det lettere for kommuner å samarbeide om konkrete kommunikasjonsoppgaver- og behov lokalt/regionalt.

Teams

Vi bruker Teams som verktøy for å samordne, diskutere og dele, samt arrangere månedlige nettverksmøter. Norsk Vann inviterer til nettverksmøtene, men ønsker at ansvaret for å spille inn temaer og forestå møteledelse kan gå på rundgang mellom deltakerne i nettverket.

Målgruppen for dette nettverket er primært ansatte hos våre andelseiere som jobber med eller har ansvaret for å kommunisere vann- og avløpsvirksomheten til ulike målgrupper i kommunen. 

Ønsker du å være med i nettverket kan du henvende deg til vår kontaktperson: Tone Bakstad

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
Ny utgave av Vannspeilet

Ny utgave av Vannspeilet

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet nr. 3 - 2023 er nå publisert. Du finner nedlastbart blad her. I dette nummeret av Vannspeilet kan du lese om at godt samarbeid og NoDig på Lørenskog gir sikker vannforsyning, tross tøffe grunnforhold. Videre kan vi by på omtale av hele...

les mer