6255 3030 post@norskvann.no

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

26. okt, 2023 | Samfunnsutvikling

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet. 

Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis, og utvikling av felles kommunikasjonstiltak knyttet til sentrale utfordringer i bransjen.

Eksempler på temaer vi jobber med i nettverket er:

  • Synlighet og omdømmebygging
  • Gebyrutviklingen
  • Rekruttering til bransjen
  • Beredskap og krisehåndtering
  • Kampanjer – dovett/fettvett, andre
  • Prosjekter og prosjektforslag
Verktøykasse

I tillegg til å ha en arena for å diskutere kommunikasjonsutfordringer søker vi å utvikle en felles verktøykasse med kommunikasjonsvirkemidler. Det kan være tematiserte budskapsplattformer for å samkjøre og forsterke bransjens kommunikasjon, film- og bildemateriell som kan deles eller gi inspirasjon, videosnutter som kan brukes av flere, presentasjoner, tematiserte kampanjer, ideer til kronikker og leserinnlegg m.v.

Kommunikasjonsnettverket har også til formål å gjøre det lettere for kommuner å samarbeide om konkrete kommunikasjonsoppgaver- og behov lokalt/regionalt.

Teams

Vi bruker Teams som verktøy for å samordne, diskutere og dele, samt arrangere månedlige nettverksmøter. Norsk Vann inviterer til nettverksmøtene, men ønsker at ansvaret for å spille inn temaer og forestå møteledelse kan gå på rundgang mellom deltakerne i nettverket.

Målgruppen for dette nettverket er primært ansatte hos våre andelseiere som jobber med eller har ansvaret for å kommunisere vann- og avløpsvirksomheten til ulike målgrupper i kommunen. 

Ønsker du å være med i nettverket kan du henvende deg til vår kontaktperson: Tone Bakstad

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny utgave av Vannspeilet

Ny utgave av Vannspeilet

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet nr. 3 - 2023 er nå publisert. Du finner nedlastbart blad her. I dette nummeret av Vannspeilet kan du lese om at godt samarbeid og NoDig på Lørenskog gir sikker vannforsyning, tross tøffe grunnforhold. Videre kan vi by på omtale av hele...

les mer
Prestisjepris til professor Ødegaard

Prestisjepris til professor Ødegaard

Professor Hallvard Ødegaard har blitt tildelt den høyt aktede William Dunbar Medal, som anerkjenner eksepsjonelle bidrag i anvendt teknisk utvikling innen vannsektoren. Det er Den Europeiske Vannforeningen (EWA) som står for tildelingen.  Mange i norsk vannbransje vil...

les mer
Norsk Vann på Arendalsuka 2023

Norsk Vann på Arendalsuka 2023

Mandag 14. august er Norsk Vann og veldig mange andre organisasjoner, politikere, bedrifter og presse på plass i Arendal. Årets Arendalsuka går av stabelen 14. – 18. august. Tradisjonen tro skal Norsk Vann ha stand midt i byen sammen med Arendal kommune. Vi skal også...

les mer