6255 3030 post@norskvann.no

Ny utgave av Vannspeilet

13. okt, 2023 | Samfunnsutvikling

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet nr. 3 – 2023 er nå publisert. Du finner nedlastbart blad her.

I dette nummeret av Vannspeilet kan du lese om at godt samarbeid og NoDig på Lørenskog gir sikker vannforsyning, tross tøffe grunnforhold. Videre kan vi by på omtale av hele 5 nye Norsk Vann rapporter som alle er i bokhandelen på norskvann.no, eller er rett rundt hjørnet:

Bladet har for øvrig en fyldig dekning av høstens arrangementer, som Norsk Vanns deltakelse på Arendalsuka, årskonferansen som ble arrangert i Stavanger samt bedreVANN, den årlige rapporten fra Norsk Vanns benchmarkingsordning.

God lesning!

Frist for levering av stoff til neste utgave er 8. november.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet.  Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis,...

les mer