6255 3030 post@norskvann.no

Nettseminar om arealplanlegging og drikkevann 28. november

12. okt, 2023 | Arrangement, Vann

Mattilsynet inviterer til digitalt veiledningsmøte om arealplanlegging og drikkevann tirsdag 28. november. Tema for møtet er hva Mattilsynet legger vekt på i kommuneplaner, og hva du kan gjøre for å ivareta hensynet til drikkevann i arealplanleggingen.

Visste du at Mattilsynet bør involveres i alle plansaker som berører drikkevann, plantehelse, fiskehelse og dyrehelse? Mattilsynet uttaler seg som sektormyndighet i plansaker på alle de nevnte områdene, og ønsker derfor å være i tett dialog med arealplanleggere i kommunene, slik at prosessen rundt arealplanlegging skal være smidig og effektiv.

Målet med veiledningsmøtet er at du som jobber med arealplanlegging i kommunen kjenner til Mattilsynets forvaltnings- og ansvarsområder, at du vet når du skal involvere Mattilsynet, at du kontakter dem når du er i tvil, og at arbeidet ditt med plan og drikkevann blir enklere og mer effektivt.

Møtet er rettet mot alle som jobber med arealplanlegging i norske kommuner, men er åpent for alle interesserte. Møtet gjennomføres på Teams 28. november kl 10-11.

Les mer her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt og smak i drikkevann er et komplekst fagfelt. For å løse problemer som oppstår, kreves god kunnskap om vannkilde, vannbehandling og distribusjonssystemet. Samspillet mellom et kompetansemiljø innen lukt og smak i drikkevann og anleggseier, er nødvendig for å...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer