6255 3030 post@norskvann.no

Nettseminar om arealplanlegging og drikkevann 28. november

12. okt, 2023 | Arrangement, Vann

Mattilsynet inviterer til digitalt veiledningsmøte om arealplanlegging og drikkevann tirsdag 28. november. Tema for møtet er hva Mattilsynet legger vekt på i kommuneplaner, og hva du kan gjøre for å ivareta hensynet til drikkevann i arealplanleggingen.

Visste du at Mattilsynet bør involveres i alle plansaker som berører drikkevann, plantehelse, fiskehelse og dyrehelse? Mattilsynet uttaler seg som sektormyndighet i plansaker på alle de nevnte områdene, og ønsker derfor å være i tett dialog med arealplanleggere i kommunene, slik at prosessen rundt arealplanlegging skal være smidig og effektiv.

Målet med veiledningsmøtet er at du som jobber med arealplanlegging i kommunen kjenner til Mattilsynets forvaltnings- og ansvarsområder, at du vet når du skal involvere Mattilsynet, at du kontakter dem når du er i tvil, og at arbeidet ditt med plan og drikkevann blir enklere og mer effektivt.

Møtet er rettet mot alle som jobber med arealplanlegging i norske kommuner, men er åpent for alle interesserte. Møtet gjennomføres på Teams 28. november kl 10-11.

Les mer her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer