6255 3030 post@norskvann.no

Nettseminar om arealplanlegging og drikkevann 28. november

12. okt, 2023 | Arrangement, Vann

Mattilsynet inviterer til digitalt veiledningsmøte om arealplanlegging og drikkevann tirsdag 28. november. Tema for møtet er hva Mattilsynet legger vekt på i kommuneplaner, og hva du kan gjøre for å ivareta hensynet til drikkevann i arealplanleggingen.

Visste du at Mattilsynet bør involveres i alle plansaker som berører drikkevann, plantehelse, fiskehelse og dyrehelse? Mattilsynet uttaler seg som sektormyndighet i plansaker på alle de nevnte områdene, og ønsker derfor å være i tett dialog med arealplanleggere i kommunene, slik at prosessen rundt arealplanlegging skal være smidig og effektiv.

Målet med veiledningsmøtet er at du som jobber med arealplanlegging i kommunen kjenner til Mattilsynets forvaltnings- og ansvarsområder, at du vet når du skal involvere Mattilsynet, at du kontakter dem når du er i tvil, og at arbeidet ditt med plan og drikkevann blir enklere og mer effektivt.

Møtet er rettet mot alle som jobber med arealplanlegging i norske kommuner, men er åpent for alle interesserte. Møtet gjennomføres på Teams 28. november kl 10-11.

Les mer her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer