6255 3030 post@norskvann.no

Engangsplast: Krav om merking av blant annet våtservietter

7. jul, 2021 | Miljø

På bildet: Mepex foretar plukkanalyse av søppel fra ristene i renseanlegg. Våtservietter og hygieneprodukter er gjenganger i funnene, og inneholder en høy andel plast. Nå skal forbrukerne gjøres oppmerksom på det gjennom merking av slike produkter.

Våtservietter og enkelte hygieneprodukter er blant produkttypene som heretter skal merkes med at de er laget helt eller delvis av plast. Det går frem av endringer i produktforskriften som ble kunngjort 2. juli.

Produktforskriftens kapittel 2b har som formål å forebygge og redusere miljøpåvirkningen fra enkelte plastprodukter, herunder redusere og forebygge marin forsøpling og spredning av mikroplast.

I tillegg til en liste med engangsplast som det heretter blir forbudt å omsette, så som bomullspinner av plast, engangsbestikk og sugerør, blir det innført krav om merking av andre produkttyper for engangsbruk som inneholder plast.

For vår bransje er det verdt å merke seg noen av disse produktene. Norsk Vann er med i et prosjekt i regi av Hold Norge Rent, der vi blant annet søker å finne ut hva slags søppel som havner i avløpssystemet. Våtservietter, tamponger, sanitetsbind og filtre til tobakksprodukter (herunder snusposer) står for en stor andel av søppelet som gjenfinnes på ristene i avløpsrenseanleggene.

I tillegg er dette produkter som skaper store utfordringer for driften av kommunale avløpsanlegg, med tette rør og tilstoppede pumper som fører til tilbakeslag eller overløp og forurensing av natur og miljø.

Norsk Vann tok i vårt høringsinnspill til orde for at merkekravet bør gjelde for alle typer produkter vi ser havner i toalettet, uavhengig av om de inneholder plast. Prinsippet om at forurenser skal betale bør ligge til grunn. Vi mener derfor at det i tillegg til merkekravet også må være et krav til produsentene om å gjennomføre opplysningskampanjer for å bevisstgjøre forbrukerne med hensikten med merkingen, og gi informasjon om riktig avfallshåndtering.

Slik blir den nye merkeordningen som innføres i høst. Foto: Klima- og miljødepartementet:

Relaterte nyhetssaker

EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau mener det bør innføres et forbud mot PFAS i alle produkter så raskt som mulig for å unngå at disse kjemiske stoffene fører til ytterligere skader vannkretsløpet. PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer) er en stor gruppe fluorholdige stoffer som inngår i...

les mer
Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bergen kommunes vann- og avløpsvirksomhet er best på bærekraft i vannbransjen. Dermed stikker de av med Norsk Vann sin Bærekraftpris for 2021. Foto (© Odd Borgestrand) viser fra venstre, Thomas Breen, Magnar Sekse og Thor Haakon Bakke Fagdirektør Magnar Sekse og byråd...

les mer
Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulær økonomi står høyt på agendaen både i EU og i Norge. Regjeringen la i juni 2021 frem «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi», der bl.a. giftfrie sirkulære kretsløp er omtalt. Det samme er en utredning om å øke gjenvinningen av fosfor, inkludert et...

les mer
Mengder av forsøpling i norske renseanlegg

Mengder av forsøpling i norske renseanlegg

På bildet: Store mengder søppel i avløpssystemet skaper problemer for både renseanleggene og naturen. Foto: Mepex Norske renseanlegg belastes med store mengder søppel hvert år, og nå har Handelens Miljøfond muliggjort studier som har gitt ny og viktig kunnskap om...

les mer
Hva kaster folk egentlig i toalettet?

Hva kaster folk egentlig i toalettet?

Bilde: Illustrasjonsbilde fra Hold Norge Rent sin Æsj-kampanje Driftsteknikere og operatører ved renseanlegg og på ledningsnettet landet over kan skrive under på at det ikke bare er bæsj, tiss og dopapir som havner i toalettet. Men hva slags søppel kastes egentlig i...

les mer