6255 3030 post@norskvann.no

Engangsplast: Krav om merking av blant annet våtservietter

7. jul, 2021 | Miljø

På bildet: Mepex foretar plukkanalyse av søppel fra ristene i renseanlegg. Våtservietter og hygieneprodukter er gjenganger i funnene, og inneholder en høy andel plast. Nå skal forbrukerne gjøres oppmerksom på det gjennom merking av slike produkter.

Våtservietter og enkelte hygieneprodukter er blant produkttypene som heretter skal merkes med at de er laget helt eller delvis av plast. Det går frem av endringer i produktforskriften som ble kunngjort 2. juli.

Produktforskriftens kapittel 2b har som formål å forebygge og redusere miljøpåvirkningen fra enkelte plastprodukter, herunder redusere og forebygge marin forsøpling og spredning av mikroplast.

I tillegg til en liste med engangsplast som det heretter blir forbudt å omsette, så som bomullspinner av plast, engangsbestikk og sugerør, blir det innført krav om merking av andre produkttyper for engangsbruk som inneholder plast.

For vår bransje er det verdt å merke seg noen av disse produktene. Norsk Vann er med i et prosjekt i regi av Hold Norge Rent, der vi blant annet søker å finne ut hva slags søppel som havner i avløpssystemet. Våtservietter, tamponger, sanitetsbind og filtre til tobakksprodukter (herunder snusposer) står for en stor andel av søppelet som gjenfinnes på ristene i avløpsrenseanleggene.

I tillegg er dette produkter som skaper store utfordringer for driften av kommunale avløpsanlegg, med tette rør og tilstoppede pumper som fører til tilbakeslag eller overløp og forurensing av natur og miljø.

Norsk Vann tok i vårt høringsinnspill til orde for at merkekravet bør gjelde for alle typer produkter vi ser havner i toalettet, uavhengig av om de inneholder plast. Prinsippet om at forurenser skal betale bør ligge til grunn. Vi mener derfor at det i tillegg til merkekravet også må være et krav til produsentene om å gjennomføre opplysningskampanjer for å bevisstgjøre forbrukerne med hensikten med merkingen, og gi informasjon om riktig avfallshåndtering.

Slik blir den nye merkeordningen som innføres i høst. Foto: Klima- og miljødepartementet:

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nettverk for olje- og fettutskilleranlegg

Nettverk for olje- og fettutskilleranlegg

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet olje- og fettutskilleranlegg. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Foto: Bergen kommune Målet med nettverksgruppene til...

les mer
Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Sarpsborg, 23. mars: En av Danmarks største bilvaskekjeder, OK, ruller nå ut landsdekkende tilbud av Svanemerkede bilvaskehaller i Norge. Første hall lanseres i Sarpsborg.  Høyt forbruk av vann og påslipp av miljø- og helseskadelige stoffer til det kommunale...

les mer
Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer