6255 3030 post@norskvann.no

Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

3. apr, 2023 | Avløp, Miljø

Sarpsborg, 23. mars: En av Danmarks største bilvaskekjeder, OK, ruller nå ut landsdekkende tilbud av Svanemerkede bilvaskehaller i Norge. Første hall lanseres i Sarpsborg. 

Høyt forbruk av vann og påslipp av miljø- og helseskadelige stoffer til det kommunale avløpssystemet, er en driver for høyere vann- og avløpsgebyrer. Jo større belastningen er på det kommunale avløpsnettet, desto mer må det investeres i kapasitetsøkning og renseprosesser som møter strenge miljøkrav. 

Å redusere vannforbruket og stanse skadelige miljøgifter ved kilden fremfor å måtte rydde opp i etterkant, er derfor god bærekraft. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, lurt for den enkelte innbyggers lommebok, og ikke minst veldig bra for miljøet

Renser og gjenbruker vann

Der tradisjonelle bilvaskehaller bruker omlag 450 liter drikkevann på å få bilen din ren, bruker en Svanmerket bilvaskehall kun 90 liter. Her gjenvinnes og renses nemlig brukt vaskevann, slik at det samme vannet kan vaske flere biler. Og bilen blir like ren! 

Kanskje går så mange som 7 millioner biler gjennom norske bilvaskehaller i året. Dersom all denne vasken hadde foregått med det lave vannforbruket i svanemerkede bilvaskehaller, ville vi spart 2,3 milliarder liter rent drikkevann.

Renses lokalt

Gjennom avanserte renseanlegg lokalt på vaskehallen stopper Svanemerkede bilvaskehaller tilnærmet all skadelig forurensing fra å renne ut på det kommunale avløpsnettet.

-I en Svanemerket vaskehall reduserer vi vannforbruket og stopper forurensingen ved kilden. Det reduserer belastningen på avløpsnett og kommunale renseanlegg, sier Bjørn Olav Strandli, markedsansvarlig i Svanemerket. 

-Å stoppe forurensingen der den oppstår er en fremtidsrettet tilnærming. Ved å redusere vannforbruket og innholdet av miljø og helseskadelige kjemikalier tar vi vare på våre felles drikkevannsressurser for kommende generasjoner, poengterer Strandli.

I Norge er det i dag i alt 45 svanemerkede vaskehaller.
Sjekk om det finnes en i ditt nærområde

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Det ble opprettet i 1989, for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon, og drives på non-profit-basis. Stiftelsen Miljømerking forvalter Svanemerket og EU Ecolabel i Norge. Stiftelsens styre som består av medlemmer oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Landsorganisasjonen i Norge, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Svanemerket stiller miljøkrav til produkters livssyklus, og vurderer alle relevante miljøproblemer som kan oppstå ved uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet ender som avfall eller som del av nye kretsløp. Kravene skjerpes hvert tredje til femte år.

Svanemerket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et samfunn fritt for miljøgifter.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

bedreVANN 2022

bedreVANN 2022

Den helt ferske bedreVANN-rapporten for 2022 er nå publisert. Den viser at det er betydelig forskjeller på vann- og avløpstjenestene for store, mellomstore og små kommuner i Norge. Hele bedreVANN-rapporten kan du laste ned her. Vannforsyning På vannforsyning er...

les mer
Årskonferansen dag 2; Parallell A

Årskonferansen dag 2; Parallell A

Norsk Vanns årskonferanse arrangeres 11.- 13. september i Stavanger. 13. september, siste dag av årskonferansen, er full av spennende innhold og parallell A er inndelt i to hovedtemaer som vil kaste lys over viktige aspekter innen vann- og avløpsbransjen. Denne dagen...

les mer
Stiller spørsmål til regjeringen

Stiller spørsmål til regjeringen

Norsk Vann har gått igjennom regjeringens foreløpige posisjonsnotat om revidert avløpsdirektiv og stiller tre konkrete spørsmål til regjeringen.  Forslaget til revidert avløpsdirektiv er naturlig nok høyt på Norsk Vanns agenda, og i løpet av våren har Norsk Vann vært...

les mer