6255 3030 post@norskvann.no

Valgkomiteen ønsker forslag

11. apr, 2023 | Samfunnsutvikling

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns valgkomite og fagkomiteer så snart som mulig og innen 5. mai.

Valgkomiteen i Norsk Vann består av:

  • Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder)
  • Morten Finborud, Hias IKS
  • Robin Kåss, Porsgrunn kommune

Valgkomiteen er nå i gang med sitt årlige arbeid, som munner ut i valgkomiteens innstilling til Norsk Vanns årsmøte i Stavanger 11. september. Innstillingen skal sendes ut med øvrige årsmøtesaker i god tid før årsmøtet.

Valgkomiteen inviterer medlemmer i Norsk Vann til å melde inn aktuelle kandidater, som er valgbare til Norsk Vanns valgkomite eller de tre fagkomiteene for hhv. vann, avløp og samfunn. Det er ikke endringer i Norsk Vanns styre i inneværende år. Norsk Vanns vedtekter regulerer sammensetning og valg av styret og komiteene. Innspill om aktuelle kandidater bes sendt snarest og innen 5. mai til Yngve Wold, som er valgkomiteens sekretær.

Forslagene bes inneholde følgende info:

  • Navn
  • Tittel/funksjon
  • Arbeidsgiver
  • Aktuell komité
  • Kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås

 

Relaterte nyhetssaker

Gratulerer med vanndagen!

Gratulerer med vanndagen!

22. mars markerer vi FN-dagen Verdens vanndag. Det gjør vi for å huske målet vi har satt om at alle i hele verden skal ha tilgang til trygt drikkevann innen 2030. En altfor stor jobb, tenker du? Jo da, men husk at alle kan gjøre litt. Og hvis mange gjør litt blir det...

les mer