6255 3030 post@norskvann.no

Valgkomiteen ønsker forslag

11. apr, 2023 | Samfunnsutvikling

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns valgkomite og fagkomiteer så snart som mulig og innen 5. mai.

Valgkomiteen i Norsk Vann består av:

  • Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder)
  • Morten Finborud, Hias IKS
  • Robin Kåss, Porsgrunn kommune

Valgkomiteen er nå i gang med sitt årlige arbeid, som munner ut i valgkomiteens innstilling til Norsk Vanns årsmøte i Stavanger 11. september. Innstillingen skal sendes ut med øvrige årsmøtesaker i god tid før årsmøtet.

Valgkomiteen inviterer medlemmer i Norsk Vann til å melde inn aktuelle kandidater, som er valgbare til Norsk Vanns valgkomite eller de tre fagkomiteene for hhv. vann, avløp og samfunn. Det er ikke endringer i Norsk Vanns styre i inneværende år. Norsk Vanns vedtekter regulerer sammensetning og valg av styret og komiteene. Innspill om aktuelle kandidater bes sendt snarest og innen 5. mai til Yngve Wold, som er valgkomiteens sekretær.

Forslagene bes inneholde følgende info:

  • Navn
  • Tittel/funksjon
  • Arbeidsgiver
  • Aktuell komité
  • Kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet.  Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis,...

les mer