6255 3030 post@norskvann.no

Valgkomiteen ønsker forslag

11. apr, 2023 | Samfunnsutvikling

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns valgkomite og fagkomiteer så snart som mulig og innen 5. mai.

Valgkomiteen i Norsk Vann består av:

  • Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder)
  • Morten Finborud, Hias IKS
  • Robin Kåss, Porsgrunn kommune

Valgkomiteen er nå i gang med sitt årlige arbeid, som munner ut i valgkomiteens innstilling til Norsk Vanns årsmøte i Stavanger 11. september. Innstillingen skal sendes ut med øvrige årsmøtesaker i god tid før årsmøtet.

Valgkomiteen inviterer medlemmer i Norsk Vann til å melde inn aktuelle kandidater, som er valgbare til Norsk Vanns valgkomite eller de tre fagkomiteene for hhv. vann, avløp og samfunn. Det er ikke endringer i Norsk Vanns styre i inneværende år. Norsk Vanns vedtekter regulerer sammensetning og valg av styret og komiteene. Innspill om aktuelle kandidater bes sendt snarest og innen 5. mai til Yngve Wold, som er valgkomiteens sekretær.

Forslagene bes inneholde følgende info:

  • Navn
  • Tittel/funksjon
  • Arbeidsgiver
  • Aktuell komité
  • Kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet.  Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis,...

les mer
Ny utgave av Vannspeilet

Ny utgave av Vannspeilet

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet nr. 3 - 2023 er nå publisert. Du finner nedlastbart blad her. I dette nummeret av Vannspeilet kan du lese om at godt samarbeid og NoDig på Lørenskog gir sikker vannforsyning, tross tøffe grunnforhold. Videre kan vi by på omtale av hele...

les mer
Prestisjepris til professor Ødegaard

Prestisjepris til professor Ødegaard

Professor Hallvard Ødegaard har blitt tildelt den høyt aktede William Dunbar Medal, som anerkjenner eksepsjonelle bidrag i anvendt teknisk utvikling innen vannsektoren. Det er Den Europeiske Vannforeningen (EWA) som står for tildelingen.  Mange i norsk vannbransje vil...

les mer
Norsk Vann på Arendalsuka 2023

Norsk Vann på Arendalsuka 2023

Mandag 14. august er Norsk Vann og veldig mange andre organisasjoner, politikere, bedrifter og presse på plass i Arendal. Årets Arendalsuka går av stabelen 14. – 18. august. Tradisjonen tro skal Norsk Vann ha stand midt i byen sammen med Arendal kommune. Vi skal også...

les mer