6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vann møtte klima- og miljøminister Barth Eide

30. mar, 2023 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker, Rammebetingelser

29. mars ble det avholdt et møte med Barth Eide vedrørende arbeidet med revidert avløpsdirektiv. Norsk Vann har gjennom vinteren uttrykt bekymring for en del av forslagene som ligger i direktivet fra EU-kommisjonen.

Norsk Vann tok opp bekymringen for at det reviderte direktivet, som er et minimumsdirektiv, ikke er spesielt tilpasset norske forhold og utfordringer.

Dersom minimumskravene ikke er tilpasset, er det en stor risiko for at det må investeres i rensekapasitet uten at det er behov for det. Bekymringen er at det må brukes store summer med liten eller negativ miljøeffekt. Det siste henger sammen med at det også blir et betydelig fotavtrykk både med å bygge og drifte anlegg. Det er stor forskjell på Norges langstrakte kyst og det som er normalsituasjon i Europa. 

 Et minimumsdirektiv skal treffe for alle forhold. Godt illustrert med bilder fra Karmøy og Zürich, som vi brukte i møtet med statsråden. 

Norsk Vann møtte en statsråd som har god innsikt i tematikken og som også delte vår bekymring, samtidig som han også er tydelig på at Norge må bli flinkere til å etterleve krav på avløpsområdet. Statsråden kom med en oppfordring til å jobbe bedre sammen for å sikre at det norske regelverket fortsatt skal åpne for de mest bærekraftige løsningene for avløpsrensing under norske naturgitte forhold. Det ønsker vi selvfølgelig å etterkomme.  

Det vil derfor være hensiktsmessig å finne ut av hvordan departementet og Norsk Vann sammen, og hver for oss, kan arbeide med å fremme Norges interesser i det videre arbeid fram til avløpsdirektivet er vedtatt. 

-Derfor har vi allerede invitert departementet til et nytt møte for å avklare både hvordan vi kan samhandle for Norges interesser, men også snakke igjennom detaljene i forslaget slik at vi har et felles virkelighetsbilde, det vil være nødvendig for arbeidet videre, sier direktør Thomas Breen. 

-Det er åpenbart at vi med vårt medlemskap i EurEau, vår europeiske paraplyorganisasjon, kan bidra med å fremme norske interesser. Det vil være en styrke om vi kan gjøre det i samarbeid med staten, sier fagrådgiver Arne Haarr

Her kan du lese hva Norsk Vann har spilt inn til norske myndigheter om forslaget til revidert avløpsdirektiv

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer