6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vann møtte klima- og miljøminister Barth Eide

30. mar, 2023 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker, Rammebetingelser

29. mars ble det avholdt et møte med Barth Eide vedrørende arbeidet med revidert avløpsdirektiv. Norsk Vann har gjennom vinteren uttrykt bekymring for en del av forslagene som ligger i direktivet fra EU-kommisjonen.

Norsk Vann tok opp bekymringen for at det reviderte direktivet, som er et minimumsdirektiv, ikke er spesielt tilpasset norske forhold og utfordringer.

Dersom minimumskravene ikke er tilpasset, er det en stor risiko for at det må investeres i rensekapasitet uten at det er behov for det. Bekymringen er at det må brukes store summer med liten eller negativ miljøeffekt. Det siste henger sammen med at det også blir et betydelig fotavtrykk både med å bygge og drifte anlegg. Det er stor forskjell på Norges langstrakte kyst og det som er normalsituasjon i Europa. 

 Et minimumsdirektiv skal treffe for alle forhold. Godt illustrert med bilder fra Karmøy og Zürich, som vi brukte i møtet med statsråden. 

Norsk Vann møtte en statsråd som har god innsikt i tematikken og som også delte vår bekymring, samtidig som han også er tydelig på at Norge må bli flinkere til å etterleve krav på avløpsområdet. Statsråden kom med en oppfordring til å jobbe bedre sammen for å sikre at det norske regelverket fortsatt skal åpne for de mest bærekraftige løsningene for avløpsrensing under norske naturgitte forhold. Det ønsker vi selvfølgelig å etterkomme.  

Det vil derfor være hensiktsmessig å finne ut av hvordan departementet og Norsk Vann sammen, og hver for oss, kan arbeide med å fremme Norges interesser i det videre arbeid fram til avløpsdirektivet er vedtatt. 

-Derfor har vi allerede invitert departementet til et nytt møte for å avklare både hvordan vi kan samhandle for Norges interesser, men også snakke igjennom detaljene i forslaget slik at vi har et felles virkelighetsbilde, det vil være nødvendig for arbeidet videre, sier direktør Thomas Breen. 

-Det er åpenbart at vi med vårt medlemskap i EurEau, vår europeiske paraplyorganisasjon, kan bidra med å fremme norske interesser. Det vil være en styrke om vi kan gjøre det i samarbeid med staten, sier fagrådgiver Arne Haarr

Her kan du lese hva Norsk Vann har spilt inn til norske myndigheter om forslaget til revidert avløpsdirektiv

Relaterte nyhetssaker

På «lobbytur» til Stortinget

På «lobbytur» til Stortinget

Vår nye direktør, Ragnhild Aalstad, fikk med seg avgått direktør Thomas Breen som guide og døråpner på Stortinget i dag. Norsk Vann var invitert i to møter, med henholdsvis Arbeiderpartiets og Sosialistisk venstreparti sine representanter i Kommunal- og...

les mer
Kurs i nitrogenfjerning

Kurs i nitrogenfjerning

Norsk Vann gjennomfører kurs i nitrogenfjerning 4. og 5. mai i Oslo. Formålet med kurset er å øke kompetansen innen metoder for nitrogenfjerning og dimensjonering av denne typen avløpsrenseanlegg. Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive...

les mer
Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Sarpsborg, 23. mars: En av Danmarks største bilvaskekjeder, OK, ruller nå ut landsdekkende tilbud av Svanemerkede bilvaskehaller i Norge. Første hall lanseres i Sarpsborg.  Høyt forbruk av vann og påslipp av miljø- og helseskadelige stoffer til det kommunale...

les mer