6255 3030 post@norskvann.no

Forslag til nytt avløpsdirektiv lagt frem

27. okt, 2022 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker, Jus, Miljø

I går la EU-kommisjonen frem forslag til nytt avløpsdirektiv. Direktivet er ambisiøst og innebærer strenge krav til avløpshåndtering for å begrense negativ miljøpåvirkning. 

Forslaget til nytt avløpsdirektiv oppfordrer avløpssektoren til å bli mer klima- og energinøytrale, og går også lenger i å stille både nye og strengere rensekrav. 

Norsk Vann har, sammen med våre medlemmer, jobbet gjennom EurEau og gitt innspill til dette viktige arbeidet, og det fortsetter vi med. Vi fortsetter også dialogen med norske myndigheter for å sikre at konsekvensene av foreslåtte endringer blir forstått i norsk kontekst.

-Det er viktig at vi er aktive i prosessen og søker å påvirke, slik at direktivet oppnår ønskede miljø- og klimamål også i norsk sammenheng. Samtidig er direktivet et konsensusdirektiv som skal treffe alle medlemmer og EØS-land, og da kan kost/nytte-vurderingene se annerledes ut for Norge. Norge må derfor fortsatt vurdere spesielle tilpasninger under implementeringen av direktivet, blant annet som følge av særnorske forhold knyttet til lang kyst og kaldt klima, forklarer direktør Thomas Breen i Norsk Vann.

Forslaget til nytt avløpsdirektiv kan lastes ned her

-Det er et omfattende direktiv, med mange forslag til endringer sammenlignet med dagens direktiv. Vi leser nå grundig igjennom forslaget og ser nærmere på hvordan direktivet vil treffe våre kommuner, sier Breen.

Forslaget til nytt direktiv skal nå til behandling i miljøkomiteen i EU-parlamentet. I tillegg skal det behandles av Rådet, som består av EU-landenes regjeringer / fagstatsråder. Til slutt blir det en forhandling mellom disse og EU-kommisjonen, før endelig tekst er vedtatt. Det er ventet at denne prosessen er ferdig i mars / april 2024. Deretter skal saken behandles av EØS-komiteen, før direktivet blir implementert i norsk regelverk. 

Les også pressemelding fra EurEau 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer