6255 3030 post@norskvann.no

Forslag til nytt avløpsdirektiv lagt frem

27. okt, 2022 | Avløp, Interessesaker, Jus, Miljø

I går la EU-kommisjonen frem forslag til nytt avløpsdirektiv. Direktivet er ambisiøst og innebærer strenge krav til avløpshåndtering for å begrense negativ miljøpåvirkning. 

Forslaget til nytt avløpsdirektiv oppfordrer avløpssektoren til å bli mer klima- og energinøytrale, og går også lenger i å stille både nye og strengere rensekrav. 

Norsk Vann har, sammen med våre medlemmer, jobbet gjennom EurEau og gitt innspill til dette viktige arbeidet, og det fortsetter vi med. Vi fortsetter også dialogen med norske myndigheter for å sikre at konsekvensene av foreslåtte endringer blir forstått i norsk kontekst.

-Det er viktig at vi er aktive i prosessen og søker å påvirke, slik at direktivet oppnår ønskede miljø- og klimamål også i norsk sammenheng. Samtidig er direktivet et konsensusdirektiv som skal treffe alle medlemmer og EØS-land, og da kan kost/nytte-vurderingene se annerledes ut for Norge. Norge må derfor fortsatt vurdere spesielle tilpasninger under implementeringen av direktivet, blant annet som følge av særnorske forhold knyttet til lang kyst og kaldt klima, forklarer direktør Thomas Breen i Norsk Vann.

Forslaget til nytt avløpsdirektiv kan lastes ned her

-Det er et omfattende direktiv, med mange forslag til endringer sammenlignet med dagens direktiv. Vi leser nå grundig igjennom forslaget og ser nærmere på hvordan direktivet vil treffe våre kommuner, sier Breen.

Forslaget til nytt direktiv skal nå til behandling i miljøkomiteen i EU-parlamentet. I tillegg skal det behandles av Rådet, som består av EU-landenes regjeringer / fagstatsråder. Til slutt blir det en forhandling mellom disse og EU-kommisjonen, før endelig tekst er vedtatt. Det er ventet at denne prosessen er ferdig i mars / april 2024. Deretter skal saken behandles av EØS-komiteen, før direktivet blir implementert i norsk regelverk. 

Les også pressemelding fra EurEau 

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen, som arrangeres i dag og i morgen på Gardermoen, er nå godt i gang. Med rundt 120 deltakere i salen og 100 virtuelle deltakere er det duket for årets viktigste event for de som jobber med juridiske spørsmål og andre problemstillinger...

les mer
Veien mot et nytt avløpsdirektiv

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann. Formålet er fortsatt å beskytte miljøet, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal...

les mer
Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg i Sverige. FIWA, DANVA, Samorka, Svenskt Vatten og Norsk Vann inviterer nå utstillere til å melde seg på konferansen. Gå ikke glipp av muligheten til å markedsføre dine produkter og tjenester! Les mer om påmelding til...

les mer
Gratis dovett-film til lokale kinoer

Gratis dovett-film til lokale kinoer

I regi av samarbeidsprosjektet om dovett mellom Hold Norge Rent, Loop/Sortere og Norsk Vann har vi laget en kinoreklame som kommunene kan laste ned gratis og bruke på sine lokale kinoer. Filmen er ferdig formatert til bruk i kinoer. Den viser ei jente som er i ferd...

les mer
Verdens toalettdag 2022

Verdens toalettdag 2022

Verdens toalettdag markeres verden over 19. november. Siden 2013 har det vært en offisiell FN-dag, og årets tema er «Making the invisible visible». Sanitærforholdene har på verdensbasis hatt en positiv utvikling, og flere mennesker verden over har fått tilgang på gode...

les mer
Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg. FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til å sende inn sammendrag av innlegg. Det ønskes innlegg fra eksperter og praktikere, ledere og driftspersonell, byplanleggere, forskere, ingeniører,...

les mer