6255 3030 post@norskvann.no

Må akseptere prisøkning på kjemikalier

19. okt, 2022 | Sikkerhet og beredskap, Vannbehandling

Ingen er tjent med at produsenter av kjemikalier til viktige renseprosesser i vann- og avløpsbransjen må redusere eller avvikle sin produksjon som følge av høye energi- og råvarepriser i kjølvannet av pandemi og krig. Produsentene må få anledning til å dekke inn dokumenterte økte produksjonskostnader gjennom økte priser ut til kundene.

Faren for at vann- og avløpsbransjen i løpet av året vil oppleve problemer med å få levert nødvendige kjemikalier til renseprosesser basert på jernsulfater, er reell. 

Råvarene er fortsatt tilgjengelige, men svært høye produksjonsomkostninger har medført at produksjonskapasiteten er redusert i Europa. Ved manglende kostnadsdekning vil denne kapasiteten kunne bli ytterligere redusert, også i Norden og Norge, noe som vil påvirke leveringssikkerheten av kjemikalier til vann- og avløpsbransjen.

-Denne situasjonen tilsier at det er viktig at norske kommuner er i tett dialog med sine leverandører, slik at inngåtte avtaler ikke blir til hinder for god leveringssikkerhet, sier avdelingsleder for vanntjenester i Norsk Vann, Kjetil Furuberg.

FLNV er bekymret

Forening for leverandører til norske vannbehandlingsanlegg (FLNV) er bekymret for den ekstreme situasjonen deres medlemmer er i. Hvis ikke de får dekket inn de høye prisene på innsatsfaktorer gjennom høyere priser ut til kundene, risikerer de å måtte redusere produksjonen. 

Høye energikostnader påvirker også produksjonen av lut, natriumhypokloritt, vannglass, CO2 og polymerer.

Rom i lovverket

Forskrift om offentlige anskaffelser gir nødvendig handlingsrom for å møte prisøkningene innenfor regelverket uten å måtte gå til nye anskaffelser. Les mer om dette i artikkelen «Prisregulering i løpende kontrakter»

-I dagens situasjon vil Norsk Vann anbefale at kommunene ikke forsinker aksept av denne prisøkningen, men raskt avklarer hensiktsmessige dokumentasjonskrav for å kunne akseptere de økte kostnadene, sier Furuberg. 

Les også:

Krevende leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren (30. sept. 2022) 

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer