6255 3030 post@norskvann.no

Vi fortsetter «Det må du nesten bare drite i»

21. feb, 2022 | Avløp, baredritei, Miljø

I ukene 10-12 setter vi gang en ny runde med betalt annonsering for å få oppmerksomhet om problemene som skapes når toalettet brukes som søppelbøtte. Vi oppfordrer kommunene til å henge seg på kampanjen.

«Det må du nesten bare drite i» er en nasjonal kampanje med mål om å gi folk økt kunnskap om hva som skjer når toalettet brukes som søppelbøtte. Kampanjen startet i desember 2021, med særlig søkelys på fett og våtservietter, og skal vare til og med desember 2022. 

For at kampanjen skal få enda større synlighet og effekt er det viktig at landets kommuner deltar mer aktivt i kampanjen. Det kan de gjøre ved å dele videre filmer og annet innhold som inngår i kampanjen på egne sosiale medier og på kommunens hjemmesider, eller i andre kanaler de har ut til innbyggerne sine. 

Vis frem hverdagsheltene i VA

Kommunene kan også bruke oppmerksomheten kampanjen skaper til å få fokus på lokale problemstillinger gjennom å lage saker som kan spres både på hjemmesider, sosiale medier eller i lokal presse. Vi vil særlig oppfordre til å vise frem hverdagsheltene i VA-etatene og den uvurderlige jobben de gjør for å holde samfunnet vårt i gang. Kanskje bidrar det til at innbyggerne tenker seg om en gang til når de vil hive søppel i do? 

Materiell og informasjon

Alle filmer, animasjoner og grafikk som inngår i kampanjen er tilgjengelig for kommunene på denne siden: https://holdnorgerent.no/ressursside-dovett

Materiellet kan også innlemmes i eventuelle egne lokale dovett- og fettvett-kampanjer, eller som utgangspunkt for lokale tiltak som plakater på skoler, brosjyrer, webbannere, annonser osv. Kommunene kan også oversette innhold til andre språk, eller selv bruke konseptet til å utvikle egne tiltak f.eks. mot minoritetsgrupper, som vi i det sentrale prosjektet ikke har hatt midler til. Det er fint om slike tiltak eventuelt kan deles i bransjen. 

Det er en mulighet for å kunne kjøpe ut rettigheter til å bruke filmene som kinoreklame. Kommuner som er interessert i dette kan ta kontakt med prosjektleder Kine Lillerud hos Hold Norge Rent. 

Vi har også laget en temaside på norskvann.no som kan brukes for å forklare hvorfor søppel som hives i toalettet kan ende opp som forurensning i naturen. Her finnes også noen av nyhetssakene som VA-etater landet over har initiert overfor lokale aviser. 

I tillegg har Loop/sortere god informasjon om hva folk heller bør gjøre med søppel som lett havner i do 

Bruk hele året

Den nasjonale kampanjen planlegger videre en annonseringsinnsats på forsommeren, der vi fokuserer på badesesong og friluftslivssituasjoner der vi ikke ønsker å møte igjen søppel som har havnet i do. Videre blir det en ny innsats til høsten, før kampanjen avsluttes i desember med nytt fokus på problemene med fett i avløpet.  

Bli med på jobben!

Relaterte nyhetssaker

Kurs i nitrogenfjerning

Kurs i nitrogenfjerning

Norsk Vann gjennomfører kurs i nitrogenfjerning 4. og 5. mai i Oslo. Formålet med kurset er å øke kompetansen innen metoder for nitrogenfjerning og dimensjonering av denne typen avløpsrenseanlegg. Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive...

les mer
Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Sarpsborg, 23. mars: En av Danmarks største bilvaskekjeder, OK, ruller nå ut landsdekkende tilbud av Svanemerkede bilvaskehaller i Norge. Første hall lanseres i Sarpsborg.  Høyt forbruk av vann og påslipp av miljø- og helseskadelige stoffer til det kommunale...

les mer
Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer