6255 3030 post@norskvann.no

Vi fortsetter «Det må du nesten bare drite i»

21. feb, 2022 | Avløp, baredritei, Miljø

I ukene 10-12 setter vi gang en ny runde med betalt annonsering for å få oppmerksomhet om problemene som skapes når toalettet brukes som søppelbøtte. Vi oppfordrer kommunene til å henge seg på kampanjen.

«Det må du nesten bare drite i» er en nasjonal kampanje med mål om å gi folk økt kunnskap om hva som skjer når toalettet brukes som søppelbøtte. Kampanjen startet i desember 2021, med særlig søkelys på fett og våtservietter, og skal vare til og med desember 2022. 

For at kampanjen skal få enda større synlighet og effekt er det viktig at landets kommuner deltar mer aktivt i kampanjen. Det kan de gjøre ved å dele videre filmer og annet innhold som inngår i kampanjen på egne sosiale medier og på kommunens hjemmesider, eller i andre kanaler de har ut til innbyggerne sine. 

Vis frem hverdagsheltene i VA

Kommunene kan også bruke oppmerksomheten kampanjen skaper til å få fokus på lokale problemstillinger gjennom å lage saker som kan spres både på hjemmesider, sosiale medier eller i lokal presse. Vi vil særlig oppfordre til å vise frem hverdagsheltene i VA-etatene og den uvurderlige jobben de gjør for å holde samfunnet vårt i gang. Kanskje bidrar det til at innbyggerne tenker seg om en gang til når de vil hive søppel i do? 

Materiell og informasjon

Alle filmer, animasjoner og grafikk som inngår i kampanjen er tilgjengelig for kommunene på denne siden: https://holdnorgerent.no/ressursside-dovett

Materiellet kan også innlemmes i eventuelle egne lokale dovett- og fettvett-kampanjer, eller som utgangspunkt for lokale tiltak som plakater på skoler, brosjyrer, webbannere, annonser osv. Kommunene kan også oversette innhold til andre språk, eller selv bruke konseptet til å utvikle egne tiltak f.eks. mot minoritetsgrupper, som vi i det sentrale prosjektet ikke har hatt midler til. Det er fint om slike tiltak eventuelt kan deles i bransjen. 

Det er en mulighet for å kunne kjøpe ut rettigheter til å bruke filmene som kinoreklame. Kommuner som er interessert i dette kan ta kontakt med prosjektleder Kine Lillerud hos Hold Norge Rent. 

Vi har også laget en temaside på norskvann.no som kan brukes for å forklare hvorfor søppel som hives i toalettet kan ende opp som forurensning i naturen. Her finnes også noen av nyhetssakene som VA-etater landet over har initiert overfor lokale aviser. 

I tillegg har Loop/sortere god informasjon om hva folk heller bør gjøre med søppel som lett havner i do 

Bruk hele året

Den nasjonale kampanjen planlegger videre en annonseringsinnsats på forsommeren, der vi fokuserer på badesesong og friluftslivssituasjoner der vi ikke ønsker å møte igjen søppel som har havnet i do. Videre blir det en ny innsats til høsten, før kampanjen avsluttes i desember med nytt fokus på problemene med fett i avløpet.  

Bli med på jobben!

Relaterte nyhetssaker

Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler fra Miljødirektoratet til arbeid med lokale klimatiltak og klimatilpasning. Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til...

les mer
Tilskudd fra Miljødirektoratet

Tilskudd fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har lyst ut midler for 2023 for arbeid med klimatilpasning og for arbeid med å bedre miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Midler øremerket tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløp til Oslofjorden lyses ut senere. Tilskuddsordningen...

les mer
Veien mot et nytt avløpsdirektiv

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann Formålet er fortsatt å beskytte miljø og helse, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal...

les mer
Gratis dovett-film til lokale kinoer

Gratis dovett-film til lokale kinoer

I regi av samarbeidsprosjektet om dovett mellom Hold Norge Rent, Loop/Sortere og Norsk Vann har vi laget en kinoreklame som kommunene kan laste ned gratis og bruke på sine lokale kinoer. Filmen er ferdig formatert til bruk i kinoer. Den viser ei jente som er i ferd...

les mer