6255 3030 post@norskvann.no

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

21. mai, 2024 | Avløp

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni.

For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget har derfor bevilget midler til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt til Oslofjorden. 

Hittil i år har Miljødirektoratet tildelt 32 millioner kroner i tilskudd til kommuner og interkommunale selskaper. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge ytterligere 20 millioner kroner for ordningen i 2024.

Med forbehold om Stortingets vedtak, kan kommunene innenfor Oslofjordens nedbørsfelt på nytt søke om tilskudd for arbeid som gjennomføres i 2024.

Les mer om ordningen og søk elektronisk på Miljødirektoratets sider

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer