6255 3030 post@norskvann.no

Program for teknologiutvikling – husk søknadsfrist 15. mars

23. feb, 2022 | Teknologi

Program for teknologiutvikling i vannbransjen hadde sin første utlysning i november 2021, og 13 prosjekter fikk da innvilget støtte. Vi minner om ny søknadsfrist den 15. mars.

Folkehelseinstituttet forvalter ordningen som skal bidra til helsemessig tryggere vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann. Ordningen retter seg mot kommunene som vannverkseier og eier av infrastruktur knyttet til drikkevannsforsyning. Prosjektene kan inkludere utvikling, optimalisering og/eller utprøving av ny teknologi og kunnskap, med mål om at mer bærekraftige løsninger tas i bruk. Ordningen kan sees på som et lavterskeltilbud i forhold til ordinære utlysninger fra for eksempel Forskningsrådet, med forholdsvis enkel søknadsprosess og mindre krav til forskningshøyde.

På denne siden til FHI kan du lese om hvilke prosjekter som fikk støtte fra utlysningen i 2021. Ta en titt og bli inspirert. Deltagelse i utviklingsprosjekter er en god mulighet til å gjøre arbeidet i kommunen enda mere spennende og utviklende, og kan være en gulrot for å rekruttere og ikke minst beholde dyktige (unge) medarbeidere i kommunen. Gå gjerne sammen flere om å søke midler til større prosjekter om felles utfordringer.

Tilskuddsordningen stiller krav om 2/3 egenfinansiering, inkludert egeninnsats, fra søker og samarbeidspartnere, som kan være andre kommuner, leverandørindustrien, rådgiverbransjen og/eller FoU-miljø. Les mer om ordningen og hvordan du kan søke her.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer
Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer