6255 3030 post@norskvann.no

Dataflyt ved etablering av vann- og avløpsanlegg – hvor står vi i dag?

28. apr, 2023 | Teknologi

Norsk Vanns arbeidsgruppe for optimal dataflyt fra bygging til drift av VA-anlegg (2022-2024) vil styrke vannbransjens arbeid med dataflyt og oppdatering av tilhørende standarder. En rapport fra arbeidsgruppen beskriver status, peker mot ønsket framtidig retning, og viser mulige årsakssammenhenger som kan forklare hvorfor vi ikke kommer fram til ønsket kvalitet og effektivitet for dataflyt i vannbransjen.

Samfunnet er i digital endring og nye løsninger vil påvirke hvordan vi jobber i vannbransjen fremover. Digitaliseringen skjer raskt og behovet for å sikre en god dataflyt mellom aktørene øker. Vi opplever at standardene som benyttes i VA-anlegg, sjelden revideres og fort blir utdaterte. Hva har vi av regelverk og standarder, hvilke utfordringer ser vi i dag? Hvor vil vannbransjen i framtiden?

Resultatene fra en spørreundersøkelse i 2022 belyser et utfordrende virkelighetsbilde. 45 ledningseiere (hovedsakelig kommuner) og 21 entreprenører svarte på spørsmål om stedfesting av hovedledningene. De mindre kommunene er underrepresenterte, og vi kan anta at de mest aktive kommunene har svart på undersøkelsen. Ledningseierne sliter med å få inn gode dataleveranser fra nye anlegg, slik at man vet hva som er bygget. Mange har stadig problemer med å få inn data på ønsket format og med riktige egenskaper (dvs. de registrerte egenskapene på et stedfestet punkt/objekt). Oversikt over hva som er gjort med det gamle ledningsnettet og gode tegninger som viser hva som er bygget, er mangelvare.

Ledningsregistreringsforskriften, SOSI ledning 4.6 og Norsk Vann legger opp til en overgang til fil-formatet GML. Bransjens erfaringer med uttesting av GML-formatet synes imidlertid å være begrenset. Norsk Vanns produktspesifikasjoner og GML-filer er ikke foretrukket standard og format per i dag.

Som følge av kravene i ledningsregistreringsforskriften og gjeldene standarder, forventes GML-formatet å bli mer utbredt, slik at alle ledningsaktører kan levere dokumentasjonen på dette formatet i framtiden. En programvareuavhengig datautveksling mellom de ulike aktørene er ønsket for å kunne realisere hypotesen om at det er mulig å samhandle mellom ulike aktører gjennom de ulike fasene i et VA-prosjekt.

Vannbransjens ulike aktører bør erkjenne at GML er formatet vi skal samhandle om. Dette formatet bør støttes av flere programmer. Parallelt må relevante standarder være gjenstand for kontinuerlig vedlikehold og nødvendig utvikling.

Effektiviserings-potensialet er stort, det er mye å hente på samordning og koordinering. Vannbransjen har behov for mer effektive drivere for å oppdatere standarder og utvikle god dataflyt.

Virkelighetsbeskrivelsen gir grunnlag for den neste fasen i gruppas arbeid. Mandatet er å foreslå en arbeidsform og organisering som holder relevante standarder jevnlig oppdaterte. I tillegg skal det foreslås hvordan VA-bransjen kan samarbeide for å sikre god dataflyt mellom ulike aktører.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer
Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Program for teknologiutvikling: ny utlysning av midler

Program for teknologiutvikling: ny utlysning av midler

Program for teknologiutvikling i vannbransjen er en tilskuddsordning for kommuner som skal bidra til tryggere vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann. Det er nå lyst ut midler til nye prosjekter. Søknadsfristen er 24. mars 2023. Folkehelseinstituttet...

les mer