6255 3030 post@norskvann.no

Første styremøte på Vannsenteret

8. des, 2023 | Avløp, Ledningsnett, Teknologi, Vann

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret.

Foto og tekst: Jørn Søderholm

På bildet: Et ikke helt fulltallig styre i Vannsenteret. F.v. Geir Sogge Johnsen, Terje Røising, Reidar Kveine (bak), Thorbjørn Lothe Vik, styreleder Sigurd Grande, daglig leder Sjur Tveite og Hans Christian Sundby. 

Dette bildet av en lett frossen forsamling herrer skriver en liten men viktig bit VA-historie i Norge. Her er deler av styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – Vannsenteret i kortform – samlet til det første styremøte på Vannsenteret.

Det fant sted en kald tirsdag i begynnelsen av desember 2023, samme dag som Vannsenteret mottok brukstillatelsen fra Ås kommune.

Jobbet med Vannsenteret siden 2007

– Det er en klar og viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er nå i ferd med å fullføres på Ås, sør for Oslo. Grande er en av dem som har arbeidet aller lengst med Vannsenteret, med systematisk arbeid siden 2007. I 2014 ble planen første gang formalisert, med Norsk Vann som en viktig støttespiller.

– Det er svært hyggelig å se at Vannsenteret nå er i gang med å realiseres. Nå er vi i gang med å realisere visjonene og ambisjonene som har vært diskutert så lenge. Jeg gleder meg over dette, og jeg vet at mange kollegaer i bransjen ser fram til å få Vannsenteret i virksomhet, sier Grande.

befaring for styret på Vannsenteret
Offisiell åpning til våren

Grande er nylig pensjonert fra Oslo VAV. Han har stått i yrkeslivet i 40 år, det aller meste av det i kommunalteknisk sektor.

Styret i Vannsenteret brukte sitt første møte på det godkjente senteret til å gå gjennom budsjett og planer for neste års virksomhet.

– Senteret skal fylles med ulike typer virksomhet framover, med kurs og opplæring som den viktigste byggesteinen. Vi er også så smått i gang med å planlegge en offisiell åpning til våren. Det blir utrolig hyggelig å invitere hele bransjen til en verdig og flott åpning når den tid kommer, sier daglig leder Sjur Tveite.

Befaring med styret på Vannsenteret
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer