6255 3030 post@norskvann.no

Stor reduksjon i vannlekkasjetap for bedreVANN-kommunene

6. des, 2023 | Avløp, bedreVANN, Vann

bedreVANN-rapporten med resultater for 2022 ble lansert i september. En revidert rapport er nå lagt ut på bedrevann.no.

En hyggelig lesning i rapporten er at vannlekkasjetapet har gått drastisk ned. Figuren under viser vannlekkasjetapet i bedreVANN-kommunene med ulik størrelse fra 2018 til 2022. I snitt er vanntapet på 16 m3 pr. km ledning pr. døgn i 2022, som er en reduksjon på 27 % siden 2018. Nedgangen i lekkasjeandelen har skjedd i alle kommunegruppene.

I 2022 ble 28 % av husholdningsforbruket målt, det øvrige forbruket er stipulert til rundt 140 liter/pers. pr. døgn (Norsk Vann rapport B20/2016). Lav målerandel kan påvirke nøyaktigheten i vurderingen av vannlekkasjetapet. Det er de største kommunene som har laveste andel målt husholdningsforbruk.

En viktig årsak til høyere vannlekkasjenivå i Norge sammenlignet med andre land, er relativt høyt vanntrykk. Figuren over viser også gjennomsnittlig andel av vannledningsnettet med høyt trykk (> 75 meter vannsøyle) for de ulike kommunegruppene. Andelen varierer ikke så mye og var i snitt 13 % i 2022.

Her finner du rapporten

Siste versjon er altså tilgjengelig for nedlastning (kostnadsfritt for alle) på bedrevann.no.
Den trykte rapporten vil bli sendt ut til alle deltagerne i bedreVANN i løpet av få dager.

Oppstart for bedreVANN i 2024

For bedreVANN rapportering av 2023-data begynner vi med oppstartsmøte tirsdag 23. januar 2024. Her vil alle deltagere og interesserte bli invitert til et digitalt møte på Teams. Dersom dere ikke er medlemmer i bedreVANN i dag og er nysgjerrige, send en e-post til Thomas L. Jørgensen for spørsmål om deltagelse i bedreVANN eller for å få invitasjon til oppstartsmøte.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer