6255 3030 post@norskvann.no

Stor reduksjon i vannlekkasjetap for bedreVANN-kommunene

6. des, 2023 | Avløp, bedreVANN, Vann

bedreVANN-rapporten med resultater for 2022 ble lansert i september. En revidert rapport er nå lagt ut på bedrevann.no.

En hyggelig lesning i rapporten er at vannlekkasjetapet har gått drastisk ned. Figuren under viser vannlekkasjetapet i bedreVANN-kommunene med ulik størrelse fra 2018 til 2022. I snitt er vanntapet på 16 m3 pr. km ledning pr. døgn i 2022, som er en reduksjon på 27 % siden 2018. Nedgangen i lekkasjeandelen har skjedd i alle kommunegruppene.

I 2022 ble 28 % av husholdningsforbruket målt, det øvrige forbruket er stipulert til rundt 140 liter/pers. pr. døgn (Norsk Vann rapport B20/2016). Lav målerandel kan påvirke nøyaktigheten i vurderingen av vannlekkasjetapet. Det er de største kommunene som har laveste andel målt husholdningsforbruk.

En viktig årsak til høyere vannlekkasjenivå i Norge sammenlignet med andre land, er relativt høyt vanntrykk. Figuren over viser også gjennomsnittlig andel av vannledningsnettet med høyt trykk (> 75 meter vannsøyle) for de ulike kommunegruppene. Andelen varierer ikke så mye og var i snitt 13 % i 2022.

Her finner du rapporten

Siste versjon er altså tilgjengelig for nedlastning (kostnadsfritt for alle) på bedrevann.no.
Den trykte rapporten vil bli sendt ut til alle deltagerne i bedreVANN i løpet av få dager.

Oppstart for bedreVANN i 2024

For bedreVANN rapportering av 2023-data begynner vi med oppstartsmøte tirsdag 23. januar 2024. Her vil alle deltagere og interesserte bli invitert til et digitalt møte på Teams. Dersom dere ikke er medlemmer i bedreVANN i dag og er nysgjerrige, send en e-post til Thomas L. Jørgensen for spørsmål om deltagelse i bedreVANN eller for å få invitasjon til oppstartsmøte.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer