6255 3030 post@norskvann.no

Når sjekket du selvkost sist?

24. feb, 2022 | Finansiering, Gebyr

Spørsmålet stilles av generalsekretær i Huseierne, Morten Meyer, og rettes til folkevalgte i landets kommuner via et debattinnlegg i Kommunal Rapport.

Bakgrunnen er eksploderende vann- og avløpsgebyrer som følge av det store investeringsbehovet. Som kjent skal disse gebyrene beregnes ut ifra prinsippet om selvkost, og Huseierne minner kommunene om at Kommuneloven, forskriften og veilederen for selvkost stiller strenge krav. 

Norsk Vann er enig i at både folkevalgte og administrasjon må ha god kjennskap til regelverket for selvkost og følge opp dette i sin praksis når gebyrene skal beregnes. Det er viktig for å ivareta tilliten innbyggerne har til gebyrene og forståelsen for at det koster å få vann- og avløpstjenester av høy kvalitet og sikkerhet i alle deler av landet. 

Vi har laget en egen nettside med informasjon til kommunene om ulike sider av finansiering av vann og avløp, herunder fyldig informasjon og veiledning rundt beregning av selvkost.

Sidene er nyttige både for folkevalgte som ønsker et overblikk over muligheter og begrensninger i selvkostregelverket, for administrativ ledelse som trenger hjelp til å tolke og forstå ulike deler av regelverket, samt for økonomer som skal bruke regelverket til å foreta beregningene av gebyrene i praksis.  

God informasjon

Vi vil også slå et slag for god informasjon til innbyggerne om vann- og avløpsgebyrene. Godt Vann Drammensregionen har laget en film som på enkelt vis forklarer innbyggerne hva gebyrene dekker. Filmen kan med enkle grep benyttes av andre kommuner som ønsker det, og kan kombineres med mer utfyllende informasjon på kommunens nettsider. Les mer om denne muligheten i denne artikkelen.

Les Morten Meyers innlegg i KommunalRapport i sin helhet her

Relaterte nyhetssaker

Spørsmål og svar om selvkost

Spørsmål og svar om selvkost

Får du et underskudd på selvkost i 2022 og lurer på hvordan dette skal håndteres? På VA-finansiering.no har vi nå lagt ut spørsmål og svar rundt dette som mange lurer på. Ta en titt og få gode tips og svar!  

les mer
Film om VA-fakturaen til folk flest

Film om VA-fakturaen til folk flest

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har laget en kort film som enkelt forklarer hva vann- og avløpsfakturaen fra kommunen dekker. Med enkle grep kan andre kommuner få lov til å bruke filmen.  Filmen er på ett minutt, så den bør følges opp med informasjon på kommunens...

les mer
Forskrift om budsjett og regnskap

Forskrift om budsjett og regnskap

Prinsippene for selvkost er blitt lovfestet i kommuneloven § 15-1. Drift av vann- og avløpsanlegg er en kapitaltung virksomhet, med behov for store investeringer de kommende årene. Forslaget til ny budsjett– og regnskapsforskrift er derfor viktig for kommuner og...

les mer