6255 3030 post@norskvann.no

Når sjekket du selvkost sist?

24. feb, 2022 | Finansiering, Gebyr

Spørsmålet stilles av generalsekretær i Huseierne, Morten Meyer, og rettes til folkevalgte i landets kommuner via et debattinnlegg i Kommunal Rapport.

Bakgrunnen er eksploderende vann- og avløpsgebyrer som følge av det store investeringsbehovet. Som kjent skal disse gebyrene beregnes ut ifra prinsippet om selvkost, og Huseierne minner kommunene om at Kommuneloven, forskriften og veilederen for selvkost stiller strenge krav. 

Norsk Vann er enig i at både folkevalgte og administrasjon må ha god kjennskap til regelverket for selvkost og følge opp dette i sin praksis når gebyrene skal beregnes. Det er viktig for å ivareta tilliten innbyggerne har til gebyrene og forståelsen for at det koster å få vann- og avløpstjenester av høy kvalitet og sikkerhet i alle deler av landet. 

Vi har laget en egen nettside med informasjon til kommunene om ulike sider av finansiering av vann og avløp, herunder fyldig informasjon og veiledning rundt beregning av selvkost.

Sidene er nyttige både for folkevalgte som ønsker et overblikk over muligheter og begrensninger i selvkostregelverket, for administrativ ledelse som trenger hjelp til å tolke og forstå ulike deler av regelverket, samt for økonomer som skal bruke regelverket til å foreta beregningene av gebyrene i praksis.  

God informasjon

Vi vil også slå et slag for god informasjon til innbyggerne om vann- og avløpsgebyrene. Godt Vann Drammensregionen har laget en film som på enkelt vis forklarer innbyggerne hva gebyrene dekker. Filmen kan med enkle grep benyttes av andre kommuner som ønsker det, og kan kombineres med mer utfyllende informasjon på kommunens nettsider. Les mer om denne muligheten i denne artikkelen.

Les Morten Meyers innlegg i KommunalRapport i sin helhet her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
VA-gebyr som valgkamptema

VA-gebyr som valgkamptema

Høyre-leder Erna Solberg lover gjennom artikkel i VG 1. juni å piske sine lokalpolitikere til ikke å øke skatter, avgifter og gebyrer de neste fire årene. Det går frem at det også gjelder vann- og avløpsgebyrene. Norsk Vann synes det er en dårlig strategi.   Som kjent...

les mer