6255 3030 post@norskvann.no

Program for teknologiutvikling – husk søknadsfrist 15. mars

23. feb, 2022 | Teknologi

Program for teknologiutvikling i vannbransjen hadde sin første utlysning i november 2021, og 13 prosjekter fikk da innvilget støtte. Vi minner om ny søknadsfrist den 15. mars.

Folkehelseinstituttet forvalter ordningen som skal bidra til helsemessig tryggere vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann. Ordningen retter seg mot kommunene som vannverkseier og eier av infrastruktur knyttet til drikkevannsforsyning. Prosjektene kan inkludere utvikling, optimalisering og/eller utprøving av ny teknologi og kunnskap, med mål om at mer bærekraftige løsninger tas i bruk. Ordningen kan sees på som et lavterskeltilbud i forhold til ordinære utlysninger fra for eksempel Forskningsrådet, med forholdsvis enkel søknadsprosess og mindre krav til forskningshøyde.

På denne siden til FHI kan du lese om hvilke prosjekter som fikk støtte fra utlysningen i 2021. Ta en titt og bli inspirert. Deltagelse i utviklingsprosjekter er en god mulighet til å gjøre arbeidet i kommunen enda mere spennende og utviklende, og kan være en gulrot for å rekruttere og ikke minst beholde dyktige (unge) medarbeidere i kommunen. Gå gjerne sammen flere om å søke midler til større prosjekter om felles utfordringer.

Tilskuddsordningen stiller krav om 2/3 egenfinansiering, inkludert egeninnsats, fra søker og samarbeidspartnere, som kan være andre kommuner, leverandørindustrien, rådgiverbransjen og/eller FoU-miljø. Les mer om ordningen og hvordan du kan søke her.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Program for teknologiutvikling: ny utlysning av midler

Program for teknologiutvikling: ny utlysning av midler

Program for teknologiutvikling i vannbransjen er en tilskuddsordning for kommuner som skal bidra til tryggere vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann. Det er nå lyst ut midler til nye prosjekter. Søknadsfristen er 24. mars 2023. Folkehelseinstituttet...

les mer