6255 3030 post@norskvann.no

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

22. mar, 2023 | Arrangement, Slam, Teknologi

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.

-Vi ønsker dialog med ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer som kan gi oss innspill til hvilke aktuelle løsninger som finnes, hva det er behov for å utvikle videre og hvordan vi kan rigge konkurranser for å oppnå et best mulig resultat, sier Cecilie Møller Endresen i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). 

Dialogkonferansen arrangeres av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann. 

Dialogkonferansen arrangeres 19. april kl. 10 – 15, på Næringslivets Hus i Oslo.

Påmeldingsfrist er 14. april. 

Invitasjon og informasjon om påmelding finnes her

Større slammengder

Alle kommunene er i gang med å bygge nye sekundærrenseanlegg eller nitrogenrenseanlegg. Dette vil generere betydelig mer slam i tiden fremover. Samtidig ser de økte utfordringer gjennom forslag til ny gjødselvareforskrift og endret fokus fra EU med forslag om økte krav til energigjenvinning og resirkulering av næringsstoffer. 

Målet med prosjektet er å imøtekomme miljøkrav og rigge seg for fremtidige krav. Best mulig ressursutnyttelse av biorest blir viktig, og det er derfor behov for å utvikle ny teknologi og innovative løsninger. 

-Vi tror at vi sammen kan få til bedre løsninger enn om vi gjør dette hver for oss. Våre erfaringer tilsier at volum er en viktig faktor for å etablere nye løsninger. Sammen representerer vi i dag en slammengde på 75 000 tonn avvannet slam pr. år, sier kommunene i sin felles invitasjon til konferansen. 

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer
Norsk Vanns kurstilbud

Norsk Vanns kurstilbud

Norsk Vann tilbyr ulike kurs utover høsten og vinteren. Her får du en oppsummering av hva vi kan tilby:Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskursSkal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om...

les mer
Velkommen til Vann- og avløpsjuskonferansen 2023

Velkommen til Vann- og avløpsjuskonferansen 2023

Med høsten kommer også tradisjonen tro Vann- og avløpsjuskonferansen, og tid for to dager med faglig påfyll og hyggelig sosialt samvær på Gardermoen. Konferansen arrangeres som vanlig på Thon Hotel Oslo Airport 27. - 28. november. Juridisk rådgiver Elin Riise i Norsk...

les mer