6255 3030 post@norskvann.no

Gratulerer med vanndagen!

21. mar, 2023 | Samfunnsutvikling, Vann

22. mars markerer vi FN-dagen Verdens vanndag. Det gjør vi for å huske målet vi har satt om at alle i hele verden skal ha tilgang til trygt drikkevann innen 2030.

En altfor stor jobb, tenker du? Jo da, men husk at alle kan gjøre litt. Og hvis mange gjør litt blir det fort ganske mye. 

Vann – viktigst i verden

Vann er vår viktigste ressurs, vårt viktigste næringsmiddel og kilden til alt liv – både i lokalsamfunnene våre her i Norge og globalt. Ja, det gjelder strengt tatt internt i hver celle i kroppene våre også. 

Selv om vi her i Norge er velsignet med gode og rikelige vannkilder har også vi fått merke at rent vann og leveringssikkerhet ikke kan tas som en selvfølge. Klimaendringer, med både økt ekstrem nedbør og lengre perioder med tørke, gjør det nødvendig å ta grep for å sikre vanntjenestene. 

Dette koster både tid og penger, stiller krav til ny kompetanse, nye måter å tenke på og til utvikling av ny teknologi og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, som gjør at også de neste generasjonene kan nyte godt av våre rene, friske vannressurser. 

kolibri
Kolibri
Kolibrien

En dag brøt det ut brann i skogen. Alle dyrene løp for livet. De sto i utkanten av brannen og så på flammene i redsel og tristhet.

Oppe over hodet på dem fløy en liten kolibri frem og tilbake til bålet, om og om igjen. De større dyrene spurte kolibrien hva hun gjorde.

«Jeg flyr til innsjøen for å hente vann for å hjelpe til med å slukke brannen.» Dyrene lo av henne og sa: «Du kan ikke slukke denne brannen!»

«Jeg gjør det jeg kan,» svarte kolibrien. 

Kolibrien hjelper til med å løse problemet – en dråpe av gangen. Hun er endringen hun ønsker å se i verden. Du kan også være en kolibri. Handlingene du gjør, uansett hvor små, vil hjelpe til med å løse vannkrisen. 

Spill vann-bingo med barna

En liten ting vi alle kan bidra til er å øke oppmerksomheten om verdien av vannet vårt. Hva med å spille en omgang vann-bingo med barna neste gang anledningen er der? 

Om Verdens vanndag

FN-dagen World Water Day markeres hvert år den 22. mars. Verdens vanndag setter fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og skal øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.  

Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning. Fremgangen er langt fra rask nok til at verden skal nå FNs bærekraftsmål om rent vann innen 2030. Om vi skal nå målene må vi øke progresjonen – og ting må skje opp til fire ganger raskere enn det gjør nå. Derfor handler Verdens Vanndag i 2023 om å akselerere endringene.

Må jobbe raskere for å nå målene

Vi må handle raskere for å kunne møte spesielt de globale, men også de nasjonale utfordringene. 

Hele én av fire mennesker i verden i dag mangler tilgang på trygge drikkevannskilder og enda flere har ikke tilgang på skikkelige toalett- og sanitærforhold. Vannforbruket øker, og i tillegg til personlig forbruk, er en sikker vannforsyning nødvendig både for produksjon av mat, varer og tjenester, samt energi. Samtidig må vi sikre en bærekraftig forvaltning av vannressursene våre gjennom vern av innsjøer, elver og våtmarker, inkludert økosystemtjenestene disse bidrar med. 

Norge er heldige, men også vi har utfordringer knyttet f.eks. til avløpsvann og forurensing, og ikke minst bærekraftig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann. Her kan vi alle hjelpe til – for eksempel ved å la være å kaste søppel i toalettet. Her kan du lese om hvorfor søppel i avløpet skaper et forurensingsproblem. 

Nyttige lenker

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager-kalender/kalender/verdens-vanndag

https://www.worldwaterday.org/

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/rent-vann-og-gode-sanitaerforhold

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer