6255 3030 post@norskvann.no

Utdanning: Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

23. mar, 2023 | Samfunnsutvikling, Sikkerhet og beredskap, Utdanning

Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet fortsetter det gode samarbeidet om studiepoengivende kompetanseheving innen beredskap og krisehåndtering for folk i vannbransjen.

Til nå har over 140 studenter vært igjennom det nett- og samlingsbaserte deltidsstudiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen». Hovedsakelig er det ansatte i kommuner og kommunale selskap med arbeidsoppgaver knyttet til vannforsyning som har tatt studiet, men det er også nyttig for andre i vår bransje. Det er også nyttig for folk med en mer overordnet beredskapsrolle i kommunen.

Tilbakemeldingene fra studentene er svært gode, og vi ser at en profesjonalisering av denne viktige kompetansen løfter hele vann- og avløpssektoren.

Følg også våre temasider for ROS og beredskap

Ytterligere aktualisert

Utviklingen i de siste årene med pandemi, ustabilt verdensmarked, høye energipriser, økte digitale trusler og krig i Ukraina, krever at vannbransjen må ha ekstra fokus på beredskap og sin rolle i samfunnet. Vann og avløp er kritisk infrastruktur og samfunnet vil ikke fungere uten disse tjenestene. Samtidig er vann og avløp avhengig av strøm, kjemikalier, fungerende datasystemer og transport, for å nevne noen faktorer.

Disse avhengighetene og det stadig mer sammensatte trusselbildet, gjør det mer krevende å sette inn forebyggende tiltak for å hindre eller redusere sannsynligheten for uønskede hendelser. Det er derfor behov for å ha beredskap for å håndtere de farer som ikke kan eller bør håndteres av forebyggende, sannsynlighetsreduserende tiltak alene.  

Skreddersøm

Beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen ble utviklet i samarbeid mellom Norsk Vann, Høgskolen i Innlandet, Drammen kommune og Nedre Romerike vann og avløpsselskap. Norsk Vann har hatt en sentral rolle i videreutvikling av studiet og fra høsten 2023 tilbyr høgskolen studiet på oppdrag fra Norsk Vann. 

Studiet er skreddersydd for ansatte i vann- og avløpsbransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige, og ansatte med beredskapsroller på overordnet nivå i kommunene. Studentene får grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. I tillegg er det svært nyttig å diskutere ulike problemstillinger og utveksle erfaringer med kollegaer i bransjen. Slike nettverk kan være en betydelig støtte i både beredskapsarbeidet og til håndteringen av en krise. 

Praktisk informasjon

Studiet har søknadsfrist 16. juni og har oppstart i september. (Fristen kan bli forlenget, men vi ønsker signal om interesse så tidlig som mulig for å kunne planlegge studiestart).

Halvårsstudiet tas på deltid og går dermed over ett år. Det er 4 todagers samlinger i halvåret, totalt 8 i hele studieåret. 6 av samlingene er med fysisk oppmøte på Hamar, mens to samlinger arrangeres digitalt. 

Fullført studium gir 30 studiepoeng, og halvårsenheten kan inngå i en bachelorgrad. Det gir også innpass til påbygginsstudiet «Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen». 

Studieavgiften er på kr. 45 000,-
I tillegg kommer pensumlitteratur, reise og opphold ifm samlingene, samt semesteravgift til høgskolen som for tiden er på kr. 807,- 

Søknad og opptak

I og med at dette er formell utdanning på høyere nivå kreves det generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp til studiet. Med realkompetanse menes at du er over 25 år og kan vise til minst 5 års relevant arbeidserfaring.

Du søker på studiet via høgskolens opptakssystem, men i tillegg må du samtidig melde ifra til Norsk Vann på post@norskvann.no om at du ønsker å delta på utdanningen. 

Mer informasjon om utdanningen og hvordan du søker finner du i studieomtalen på høgskolens nettsider. Her finnes også detaljert studieplan med beskrivelser av emner, læringsmål, m.m. 

Avsluttet med øvelse i Bergen

Mens førsteårsstudentene på VA1 hadde sin siste studiesamling på Hamar siste uke i april, hadde studentene på påbyggingsstudiet (VA2) sin avsluttende samling i Bergen uka etter. Der besøkte de Samfunnssikkerhetens hus, hvor de avsluttet samlingen med en øvelse i nivådelt krisehåndtering.

Les artikkelen her

 

Kriseledelsen» får en kort brief av kursholder Yngve Dyrøy før det braker løs under øvelsen på Samfunnssikkerhetens Hus i Bergen. Øverst ved bordet på venstre sider sitter for anledningen «beredskapsleder» Hans Erik Lie. Ved siden av Mette Aavatsmark, Elisabeth Birkelund og Gro Marit Nilsen. Nede på høyre side av bordet sitter Tore Rannestad, innenfor ham sitter Arild Jørstad.

Relaterte nyhetssaker