6255 3030 post@norskvann.no

Program for teknologiutvikling: ny utlysning av midler

1. feb, 2023 | Teknologi

Program for teknologiutvikling i vannbransjen er en tilskuddsordning for kommuner som skal bidra til tryggere vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann. Det er nå lyst ut midler til nye prosjekter. Søknadsfristen er 24. mars 2023.

Folkehelseinstituttet forvalter ordningen som retter seg mot kommunene som vannverkseier og eier av infrastruktur knyttet til drikkevannsforsyning. Prosjektene kan inkludere utvikling, optimalisering og/eller utprøving av ny teknologi og kunnskap, med mål om at mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger tas i bruk. Ordningen har forholdsvis enkel søknadsprosess og mindre krav til forskningshøyde, og kan sees på som et lavterskeltilbud i forhold til ordinære utlysninger fra for eksempel Forskningsrådet.

Tilskuddsordningen stiller krav om 2/3 egenfinansiering, inkludert egeninnsats, fra søker og samarbeidspartnere, som kan være andre kommuner, leverandørindustrien, rådgiverbransjen og/eller FoU-miljø. Les mer om tilskuddsordningen og hvordan du kan søke på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Mange interessante prosjekter har fått støtte fra utlysningene i 2021 og 2022. Du kan lese mer om disse prosjektene på Folkehelseinstituttets hjemmeside. Ta en titt og bli inspirert til å søke selv, og gå gjerne sammen flere om større prosjekter for å finne løsninger på felles utfordringer.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer
Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer