6255 3030 post@norskvann.no

Nettverk for mindre renseløsninger

17. jan, 2023 | Spredt avløp

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet mindre avløpsløsninger. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk.

Målet med nettverksgruppene til Norsk Vann er å etablere et kontaktnett mellom personell i de forskjellige kommunene som jobber med de samme problemstillingene, samt ha en møteplass for utveksling av erfaringer. Norsk Vann har et prosjektområde på Teams for hvert nettverk og kaller inn til møter, men det er medlemmene i nettverkene som selv må dra lasset med å bidra med informasjon, erfaringer og de gode diskusjonene. Det er mange oppgaver som skal løses, og det er viktig at man kan lære av hverandre. La oss dele de gode ideene og erfaringene, slik at vi kan hjelpe hverandre til å få de gode og riktige løsningene (og unngå de dårlige).

Alle kommuner/avløpsrenseanlegg/IKS som er andelseiere i Norsk Vann kan delta i nettverket. Kommuner som ikke er medlemmer og tilknyttede medlemmer som leverandører og rådgivere har dessverre ikke anledning til å delta i nettverkene, men kan blir invitert til å holde presentasjoner innen aktuelle temaer.

Så fort det er nok deltagere inviteres det til et oppstartsmøte. På dette møtet vil vi diskutere ønskelige temaer for våren og deretter sette opp en plan for møtene frem til sommeren.

Send en epost til Gjertrud Eid hvis du ønsker å delta i dette nettverket. Skriv gjerne i påmeldings e-posten om du har forslag til tema og om du har noe du kan tenke deg å presentere for resten. Det kan være gode og dårlige erfaringer eller «tips og triks» som andre kan lære av.

Tilbakemeldingene fra de tidligere nettverkene har vært veldig positive og vi håper på mange deltakere. Dette skal være et lavterskeltilbud og det er selvfølgelig lov å stå over de møtene som ikke er interessante for din arbeidssituasjon, eller møter du ikke har tid til å delta i. Det er imidlertid viktig at de som er med i nettverkene forbereder seg litt før møtene og deltar med sine erfaringer, slik at man får en god diskusjon og erfaringsutveksling i møtene.

Møtene er digitale på Teams og gjennomføres ca. 1 gang per måned.

Hvis du er nysgjerrig på de øvrige nettverkene til Norsk Vann, kan du lese mer om disse her. Vi har plass til flere deltagere i alle nettverksgrupper.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer