6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vanns fagtreff – avløp og avløpsdirektivet

3. feb, 2023 | Arrangement, Avløp, Avløpsdirektiv

Norsk Vanns fagtreff arrangeres 16.-17. mars på Gardermoen, og fullstendig program er nå klart. Hovedtemaet på dette fagtreffet er avløp og avløpsdirektivet.

Avløpsdelen på første dag av fagtreffet er viet EU-kommisjonens forslag til nytt avløpsdirektiv. De viktigste endringene vil bli gjennomgått, og Norsk Vann vil fortelle om arbeidet og prosessen med å påvirke innholdet i direktivet, både nasjonalt og i EU.

NIVA vil presentere resultater fra en utredning som blant annet viser hva nye rensekrav vil kunne bety for norske renseanlegg, og om utførte beregninger av utslipp av oksygenforbrukende stoffer fra norske renseanlegg. Myndighetene er utfordret til å fortelle hva som er spilt inn til EU, og hvordan det videre arbeid med å forberede endringer i norsk regelverk er tenkt gjennomført.

Med dette som bakgrunn blir det en bred panelsamtale der representanter fra forskning, leverandører og rådgivere vil se på hvilke muligheter og utfordringer forslaget til direktiv medfører.

Dersom direktivet blir vedtatt slik det foreligger, vil det for mange kommuner få betydelige konsekvenser, noe som vil belyses gjennom eksempler fra flere kommuner.

På parallellen om avløp på fagtreffets andre dag blir det innlegg som viser gode eksempler på hvordan en kommune kan få til mer gjennom å samarbeide med andre, om effektive og bedre anskaffelser, og om samspill.

Mange kommuner må oppgradere sine renseanlegg, men hva betyr det for driften av anleggene? To innlegg vil belyse driftserfaringer fra overgang til en ny renseprosess; fra sil til biologisk sekundærrensing og fra kjemisk til biologisk anlegg.

Et pågående innovasjonsprosjekt i Sunnfjord kommune med ny teknologi for avløpsrensing og slambehandling blir presentert. Harsha Ratnaweera og nestor i avløpsfaget Hallvard Ødegaard vil presentere resultater blant annet fra FoU-prosjektet SEKRENS, som handler om oppgradering av kjemiske renseanlegg rettet mot sekundærrensekravet, gjennom superoptimalisering av fellingsprosess og oksidasjon, og om bruk av biofilmprosesser i delstrømmer.

Se hele programmet og meld deg på fagtreffet her. 

Velkommen!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer