6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vanns fagtreff – avløp og avløpsdirektivet

3. feb, 2023 | Arrangement, Avløp

Norsk Vanns fagtreff arrangeres 16.-17. mars på Gardermoen, og fullstendig program er nå klart. Hovedtemaet på dette fagtreffet er avløp og avløpsdirektivet.

Avløpsdelen på første dag av fagtreffet er viet EU-kommisjonens forslag til nytt avløpsdirektiv. De viktigste endringene vil bli gjennomgått, og Norsk Vann vil fortelle om arbeidet og prosessen med å påvirke innholdet i direktivet, både nasjonalt og i EU.

NIVA vil presentere resultater fra en utredning som blant annet viser hva nye rensekrav vil kunne bety for norske renseanlegg, og om utførte beregninger av utslipp av oksygenforbrukende stoffer fra norske renseanlegg. Myndighetene er utfordret til å fortelle hva som er spilt inn til EU, og hvordan det videre arbeid med å forberede endringer i norsk regelverk er tenkt gjennomført.

Med dette som bakgrunn blir det en bred panelsamtale der representanter fra forskning, leverandører og rådgivere vil se på hvilke muligheter og utfordringer forslaget til direktiv medfører.

Dersom direktivet blir vedtatt slik det foreligger, vil det for mange kommuner få betydelige konsekvenser, noe som vil belyses gjennom eksempler fra flere kommuner.

På parallellen om avløp på fagtreffets andre dag blir det innlegg som viser gode eksempler på hvordan en kommune kan få til mer gjennom å samarbeide med andre, om effektive og bedre anskaffelser, og om samspill.

Mange kommuner må oppgradere sine renseanlegg, men hva betyr det for driften av anleggene? To innlegg vil belyse driftserfaringer fra overgang til en ny renseprosess; fra sil til biologisk sekundærrensing og fra kjemisk til biologisk anlegg.

Et pågående innovasjonsprosjekt i Sunnfjord kommune med ny teknologi for avløpsrensing og slambehandling blir presentert. Harsha Ratnaweera og nestor i avløpsfaget Hallvard Ødegaard vil presentere resultater blant annet fra FoU-prosjektet SEKRENS, som handler om oppgradering av kjemiske renseanlegg rettet mot sekundærrensekravet, gjennom superoptimalisering av fellingsprosess og oksidasjon, og om bruk av biofilmprosesser i delstrømmer.

Se hele programmet og meld deg på fagtreffet her. 

Velkommen!

Relaterte nyhetssaker

Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer
Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars nærmer seg med stormskritt! Vi inviterer til en samling over to dager på Thon Hotel Oslo Airport med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Påmeldingsfristen for fysisk deltakelse er 8. mars. Se hele programmet...

les mer