6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vanns fagtreff – avløp og avløpsdirektivet

3. feb, 2023 | Arrangement, Avløp, Avløpsdirektiv

Norsk Vanns fagtreff arrangeres 16.-17. mars på Gardermoen, og fullstendig program er nå klart. Hovedtemaet på dette fagtreffet er avløp og avløpsdirektivet.

Avløpsdelen på første dag av fagtreffet er viet EU-kommisjonens forslag til nytt avløpsdirektiv. De viktigste endringene vil bli gjennomgått, og Norsk Vann vil fortelle om arbeidet og prosessen med å påvirke innholdet i direktivet, både nasjonalt og i EU.

NIVA vil presentere resultater fra en utredning som blant annet viser hva nye rensekrav vil kunne bety for norske renseanlegg, og om utførte beregninger av utslipp av oksygenforbrukende stoffer fra norske renseanlegg. Myndighetene er utfordret til å fortelle hva som er spilt inn til EU, og hvordan det videre arbeid med å forberede endringer i norsk regelverk er tenkt gjennomført.

Med dette som bakgrunn blir det en bred panelsamtale der representanter fra forskning, leverandører og rådgivere vil se på hvilke muligheter og utfordringer forslaget til direktiv medfører.

Dersom direktivet blir vedtatt slik det foreligger, vil det for mange kommuner få betydelige konsekvenser, noe som vil belyses gjennom eksempler fra flere kommuner.

På parallellen om avløp på fagtreffets andre dag blir det innlegg som viser gode eksempler på hvordan en kommune kan få til mer gjennom å samarbeide med andre, om effektive og bedre anskaffelser, og om samspill.

Mange kommuner må oppgradere sine renseanlegg, men hva betyr det for driften av anleggene? To innlegg vil belyse driftserfaringer fra overgang til en ny renseprosess; fra sil til biologisk sekundærrensing og fra kjemisk til biologisk anlegg.

Et pågående innovasjonsprosjekt i Sunnfjord kommune med ny teknologi for avløpsrensing og slambehandling blir presentert. Harsha Ratnaweera og nestor i avløpsfaget Hallvard Ødegaard vil presentere resultater blant annet fra FoU-prosjektet SEKRENS, som handler om oppgradering av kjemiske renseanlegg rettet mot sekundærrensekravet, gjennom superoptimalisering av fellingsprosess og oksidasjon, og om bruk av biofilmprosesser i delstrømmer.

Se hele programmet og meld deg på fagtreffet her. 

Velkommen!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer