6255 3030 post@norskvann.no

Nytt nettverk for VA-jurister

5. feb, 2023 | Arrangement, Jus

1.-2. februar var det oppstart for nettverket for VA-jurister. 15 svært engasjerte jurister fant veien til Hamar til oppstartssamlingen. Formålet var å bli kjent med hverandre, så innimellom engasjerende diskusjoner og erfaringsutvekslinger ble det after-lunch-spaserturer både til stupetårnet og domkirkeruinene.

Norsk Vann tok første etappe i den praktiske gjennomføringen i dette nettverket som er ment å bli et selvdrevent nettverk etter om lag samme mal som de øvrige nettverksgruppene som er igangsatt. Nettverket er ment for jurister som jobber innen vann og avløp hos Norsk Vanns andelseiere. Treffene vil bli månedlige teams-treff og intensjonen er at det skal være ett fysisk møte i året som går på rundgang blant deltagerne. Deltagerne har solidarisk ansvar for innholdet i treffene i den forstand at alle må bidra både med temaer, erfaringer, meninger og møteledelse.

Hvis du tenker at dette kunne vært noe for nettopp DEG så kan du lese mer om nettverket og hvordan du kan bli deltager her. 

Relaterte nyhetssaker

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars nærmer seg med stormskritt! Vi inviterer til en samling over to dager på Thon Hotel Oslo Airport med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Påmeldingsfristen for fysisk deltakelse er 8. mars. Se hele programmet...

les mer
Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Norges Bondelag, Avfall Norge, Biogass Oslofjord, Energigass Norge og Norsk Vann inviterer til frokostmøte om mulighetsrommet for biogass i Norge. Frokostmøtet kan følges både fysisk og digitalt og arrangeres 9. mars på Kulturhuset i Oslo kl. 8-10. På møtet vil...

les mer
Beredskap i usikre tider

Beredskap i usikre tider

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai. Russlands invasjon av Ukraina virker i...

les mer