6255 3030 post@norskvann.no

Engangsplast: Krav om merking av blant annet våtservietter

7. jul, 2021 | Miljø

På bildet: Mepex foretar plukkanalyse av søppel fra ristene i renseanlegg. Våtservietter og hygieneprodukter er gjenganger i funnene, og inneholder en høy andel plast. Nå skal forbrukerne gjøres oppmerksom på det gjennom merking av slike produkter.

Våtservietter og enkelte hygieneprodukter er blant produkttypene som heretter skal merkes med at de er laget helt eller delvis av plast. Det går frem av endringer i produktforskriften som ble kunngjort 2. juli.

Produktforskriftens kapittel 2b har som formål å forebygge og redusere miljøpåvirkningen fra enkelte plastprodukter, herunder redusere og forebygge marin forsøpling og spredning av mikroplast.

I tillegg til en liste med engangsplast som det heretter blir forbudt å omsette, så som bomullspinner av plast, engangsbestikk og sugerør, blir det innført krav om merking av andre produkttyper for engangsbruk som inneholder plast.

For vår bransje er det verdt å merke seg noen av disse produktene. Norsk Vann er med i et prosjekt i regi av Hold Norge Rent, der vi blant annet søker å finne ut hva slags søppel som havner i avløpssystemet. Våtservietter, tamponger, sanitetsbind og filtre til tobakksprodukter (herunder snusposer) står for en stor andel av søppelet som gjenfinnes på ristene i avløpsrenseanleggene.

I tillegg er dette produkter som skaper store utfordringer for driften av kommunale avløpsanlegg, med tette rør og tilstoppede pumper som fører til tilbakeslag eller overløp og forurensing av natur og miljø.

Norsk Vann tok i vårt høringsinnspill til orde for at merkekravet bør gjelde for alle typer produkter vi ser havner i toalettet, uavhengig av om de inneholder plast. Prinsippet om at forurenser skal betale bør ligge til grunn. Vi mener derfor at det i tillegg til merkekravet også må være et krav til produsentene om å gjennomføre opplysningskampanjer for å bevisstgjøre forbrukerne med hensikten med merkingen, og gi informasjon om riktig avfallshåndtering.

Slik blir den nye merkeordningen som innføres i høst. Foto: Klima- og miljødepartementet:

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Til kamp mot PFAS

Til kamp mot PFAS

I et åpent brev til EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, oppfordrer EurEau til knallhard handling mot PFAS. Så lenge det er lov å produsere og bruke PFAS kan Europa bare glemme å få gjennomført sin grønne giv (Green Deal). I tillegg er selve folkehelsa i...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer
-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er optimistisk med tanke på å snu utviklingen i Oslofjorden, men forutsetter at alle kommunene i nedbørsfeltet gjør sin del av jobben. Rett før jul sendte Klima- og miljødepartementet brev til de 118 kommunene i...

les mer
Støtte til lokale klimatiltak eller klimatilpasning

Støtte til lokale klimatiltak eller klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte fra Miljødirektoratet til lokale klimatiltak eller klimatilpasning. Søknadsfristen for begge ordningene er 15. februar. Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og...

les mer
Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer