6255 3030 post@norskvann.no

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

15. jan, 2024 | Avløp, Miljø

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024.

For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som mulig. Regjeringen har derfor bevilget midler til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden.

Miljødirektoratet lyste ut 12 millioner kroner med søknadsfrist 1. desember 2023. Fordi rammen for ordningen har blitt utvidet med 20 millioner kroner, åpner de for flere søknader med søknadsfrist 4. februar 2024. De vil tildele tilskudd i to runder. Søknader som ikke når opp i første tildeling, er med i vurderingen av søknader i andre runde.

Tiltak som kan få tilskudd

Det kan søkes om tilskudd til følgende prosjekter: 

 • planlegging og/eller prosjektering av nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg
 • kompetansehevningstiltak knyttet til nitrogenfjerning
 • uttesting av teknologi for nitrogenfjerning 

    Følgende tildelingskriterier må være oppfylt:  

   1. kommunen/interkommunalt selskap skal bidra med egeninnsats
   2. prosjektet skal bidra til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden
   3. prosjektet skal ha til hensikt å bidra til en raskere beslutning om eller innføring av nitrogenfjerning

   De som kan søke 

   • kommuner  
   • kommunalt eide selskaper
   • interesseorganisasjoner som jobber på vegne av kommunene

   Elektronisk søknad  

   Dere kan søke på tilskuddsordningen via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. 

    Søknadsfrist 4. februar 2024. 

   gamle nyheter

   Nyhetsarkivet

   Nyhetskategorier

   Relaterte nyhetssaker

   Miljøgifter avsløres i avløpsslam

   Miljøgifter avsløres i avløpsslam

   De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

   les mer
   Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

   Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

   Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

   les mer
   Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

   Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

   Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

   les mer