6255 3030 post@norskvann.no

Driftsoperatøropplæring – forkurs

5. jan, 2022 | Kurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet i minimum 6 måneder? Da er dette kurset for deg!

Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag.

Norsk Vann legger om driftsoperatøropplæringen og første steg er et forkurs som kvalifiserer for å ta kurs i henholdsvis vannbehandling, avløpsbehandling eller VA transportanlegg.

Forkurset skal gi en felles faglig plattform gjennom en oppfrisking i grunnbegreper innen biologi, kjemi, fysikk og matematikk.

Kurset bygger på prinsippet om «blandet læring» med læring gjennom online kurs supplert med ukentlige nettmøter. Oppstarten blir en felles fysisk samling.

For mer informasjon og påmelding se her. 

Bestått kurs kvalifiserer til fordypningskurs innen vannbehandling med oppstart april 2022.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett 19.-21. september i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett 19.-21. september i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen som jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Er det vannverket, brannvesenet, bygningseier eller bruker? Dette og andre relevante spørsmål om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg får du svar på hvis du melder deg...

les mer
NoDig metode kurs – nettkurs 23.-24. mars

NoDig metode kurs – nettkurs 23.-24. mars

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, NoDig metode kurs. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk...

les mer
Elektro for ikke-elektrikere

Elektro for ikke-elektrikere

Det begynner å bli en stund siden Norsk Vann sist arrangerte elektrokurs, og det er derfor gledelig å konstatere at vi fikk gjennomført årets første elektrokurs uten store forfall eller andre covid-utfordringer. Kurset Elektro for ikke-elektrikere ble meget raskt...

les mer
Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 1.-2. mars

Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 1.-2. mars

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, 1.-2. mars på Ringsaker videregående skole. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår....

les mer