6255 3030 post@norskvann.no

Reagerer på Miljødirektoratets ønske om å fase ut infiltrasjonsanlegg i tettbebyggelser

20. sep, 2023 | Avløp, Miljø, Renseanlegg

30. juni sendte Norsk Vann, sammen med NMBU, NIBIO og Asplan Viak, en reaksjon på at Miljødirektoratet ønsker å fase ut infiltrasjonsanlegg som ligger i tettbebyggelser.

Miljødirektoratet sendte 19. januar i år et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Her svarer de blant annet på Statsforvalterens ønske om veiledning knyttet til infiltrasjonsløsninger i større tettbebyggelser, med tanke på slike løsningers mulighet til å overholde krav til prøvetaking i forurensningsforskriftens kapittel 14.

Norsk Vann, NMBU, NIBIO og Asplan Viak sendte 30. juni et tilsvar til Miljødirektoratet som reaksjon på uttalelsen.

Inkludert i brevet oversendt Miljødirektoratet var også et omfattende notat som sammenstiller viktig kunnskap om større infiltrasjonsanlegg. 

I brevet fra Miljødirektoratet sendt 19. januar fremgår det at direktoratet ser det som rimelig at bruk av infiltrasjonsbasseng fases ut. Det fastslås at anleggene ikke kan prøvetas i samsvar med forurensningsforskriften og det sås tvil om de fungerer tilfredsstillende og under alle klimatiske forhold. Som en følge av brevet fra Miljødirektoratet erfarer kommunene at Statsforvalterne legger ny praksis til grunn ved behandling av søknader om utslippstillatelse.

Norsk Vann, NMBU, NIBIO og Asplan Viak er i brevet uenige i den faglige argumentasjonen til Miljødirektoratet. I utsendte notat er en kort sammenstilling av viktig kunnskap om store infiltrasjonsanlegg. Det arbeides nå med en mer utfyllende rapport om infiltrasjonsløsninger generelt, både i større og mindre skala. Målet med rapporten er å gi mer inngående kunnskap om infiltrasjonsløsninger, og det planlegges at denne rapporten ferdigstilles i løpet av 2023.

Norsk Vann, NMBU, NIBIO og Asplan Viak ber i brevet om at Miljødirektoratet revurdere sin anbefaling om utfasing av infiltrasjonsbasseng. Det bes også om at Miljødirektoratet justerer sin veiledning til forurensningsforskriften om definisjon av prøvetaking, slik at det kan tas representative prøver også av infiltrasjonsanlegg.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer
Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskurs

Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskurs

Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om nitrogenfjerning. Norsk Vann tilbyr nå kurs i nitrogenfjerning, som e-læringskurs. Det er det vi kaller et “løpende” kurs som er digitalt, hvor du kan...

les mer