6255 3030 post@norskvann.no

Slamtømmegebyr må minst faktureres hver annen måned

4. jan, 2022 | Finansiering, Slam

Kommuner som behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende, må fakturere tjenesten senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen. Dette innebærer at kommunen må utstede salgsdokument (faktura) minst hver annen måned. Kommuner som anser tømming av slam som en tjeneste som leveres ved den faktiske tømmingen, skal utstede salgsdokumentet snarest mulig, og senest en måned etter tømmingen.

Les omtalen av Skattedirektoratets fortolkning av reglene i bokføringsforskriften på va-finansiering.no.
Konklusjonen til Skattedirektoratet vil etter all sannsynlighet også omfatte kommuners gebyr for kontroll etter forurensningsforskriften § 11-4. Vi venter på svar fra Skattedirektoratet på vårt spørsmål om dette også vil få betydning for faktureringen av vann- og avløpsgebyret.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Viktig samarbeid om slambehandling

Viktig samarbeid om slambehandling

13 kommuner rundt Oslofjorden har deltatt i et samarbeid i regi av LUP og Norsk Vann der målet har vært å finne felles løsninger for fremtidig slambehandling. Tirsdag 12. desember ble rapporten fra prosjektet sluppet.  Kommunene rundt Oslofjorden står foran en tøff...

les mer