6255 3030 post@norskvann.no

Slamtømmegebyr må minst faktureres hver annen måned

4. jan, 2022 | Finansiering, Slam

Kommuner som behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende, må fakturere tjenesten senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen. Dette innebærer at kommunen må utstede salgsdokument (faktura) minst hver annen måned. Kommuner som anser tømming av slam som en tjeneste som leveres ved den faktiske tømmingen, skal utstede salgsdokumentet snarest mulig, og senest en måned etter tømmingen.

Les omtalen av Skattedirektoratets fortolkning av reglene i bokføringsforskriften på va-finansiering.no.
Konklusjonen til Skattedirektoratet vil etter all sannsynlighet også omfatte kommuners gebyr for kontroll etter forurensningsforskriften § 11-4. Vi venter på svar fra Skattedirektoratet på vårt spørsmål om dette også vil få betydning for faktureringen av vann- og avløpsgebyret.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Spørsmål og svar om selvkost

Spørsmål og svar om selvkost

Får du et underskudd på selvkost i 2022 og lurer på hvordan dette skal håndteres? På VA-finansiering.no har vi nå lagt ut spørsmål og svar rundt dette som mange lurer på. Ta en titt og få gode tips og svar!  

les mer
Når sjekket du selvkost sist?

Når sjekket du selvkost sist?

Spørsmålet stilles av generalsekretær i Huseierne, Morten Meyer, og rettes til folkevalgte i landets kommuner via et debattinnlegg i Kommunal Rapport. Bakgrunnen er eksploderende vann- og avløpsgebyrer som følge av det store investeringsbehovet. Som kjent skal disse...

les mer