6255 3030 post@norskvann.no

Slik unngår du å bidra til plasthavet

20. des, 2021 | Avløp, baredritei, Kronikk

NRKs nye serie «Plasthavet» kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste av oss. Bruker du toalettet som søppelbøtte bidrar du til denne marine forsøplingen.

Av: Frode Skår, Norsk Vann

Hold Norge Rent og andre frivillige organisasjoner har gjennom sine årlige ryddeaksjoner langs strendene dokumentert det stadig økende problemet med plastforsøpling også langs vår kyst og i våre vassdrag. Næringslivet er hovedkilden til plastforsøplingen, med fiskeri- og havbruksnæringen, bygg og anleggsvirksomhet og landbruket som eksempler. Men de finner også mye plastsøppel som stammer fra personlig forbruk, der toalettene i norske hjem, institusjoner og arbeidsplasser er den sannsynlige kilden.

Du tenker kanskje ikke over det, men havet starter faktisk ved utslagsvasken din på kjøkkenet eller ved toalettet på badet ditt. Her skal jeg kort forklare hvorfor.

Ledningsnettet for avløpsvann som du er tilkoblet er laget for å håndtere menneskelig avfall og toalettpapir, som løser seg raskt opp og lar seg transportere med vannstrømmen i rørene. Pumpestasjoner må til for å hjelpe avløpsvannet med å nå frem til renseanleggene. Tilføres avfall som ikke løser seg opp, så som våtservietter og fiberkluter til rengjøring, bind, tamponger og vattpinner, kan det føre til at pumpene klogges til og stanser.

Fett og olje fra matlaging som havner i avløpet bidrar til dette problemet. Fettet størkner, hoper seg opp, binder til seg annet avfall, og kan skape massive propper selv i rør med grove dimensjoner.

Konsekvensene strekker seg langt ut over utrivelig og kostbart merarbeid for avløpsetatene, som på landsbasis må rykke ut til tette rør og tilstoppede pumper tusenvis av ganger i året. Avløpsvannet lar seg jo ikke stanse av slikt – både husholdninger og næringsliv fortsetter å «produsere» avløpsvann selv om rørene er tette og pumpene står.

Avløpsvannet må da finne egne veier. For å unngå at det trenger inn i folks kjellere som tilbakeslag, der det kan skape både helsemessige og store økonomiske utfordringer for den enkelte innbygger, er det etablert rømningsveier for avløpsvannet, såkalte overløp. Det betyr at avløpsvannet ikke når frem til renseanleggene, men flommer urenset ut i nærliggende bekker, elver, sjøer og fjorder, og tar samtidig med seg søppelet som har havnet i toalettet.

Våtservietter og sanitærartikler, linser og tanntråd, inneholder mye plast, og når slikt søppel havner i naturen forsvinner det ikke. Vi kan faktisk risikere å møte det igjen på badestranda, eller i magen på torsken vi skal ha til middag.

Bruk søppelbøtta på badet i stedet for å hive søppel i toalettet, så gir du ditt lille bidrag i kampen mot plasthavet.

Vil du vite mer om problemene søppel i avløpet skaper kan du besøke vår temaside: https://norskvann.no/baredritei/

Relaterte nyhetssaker

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann. Formålet er fortsatt å beskytte miljøet, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal...

les mer
Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg i Sverige. FIWA, DANVA, Samorka, Svenskt Vatten og Norsk Vann inviterer nå utstillere til å melde seg på konferansen. Gå ikke glipp av muligheten til å markedsføre dine produkter og tjenester! Les mer om påmelding til...

les mer
Gratis dovett-film til lokale kinoer

Gratis dovett-film til lokale kinoer

I regi av samarbeidsprosjektet om dovett mellom Hold Norge Rent, Loop/Sortere og Norsk Vann har vi laget en kinoreklame som kommunene kan laste ned gratis og bruke på sine lokale kinoer. Filmen er ferdig formatert til bruk i kinoer. Den viser ei jente som er i ferd...

les mer
Verdens toalettdag 2022

Verdens toalettdag 2022

Verdens toalettdag markeres verden over 19. november. Siden 2013 har det vært en offisiell FN-dag, og årets tema er «Making the invisible visible». Sanitærforholdene har på verdensbasis hatt en positiv utvikling, og flere mennesker verden over har fått tilgang på gode...

les mer
Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg. FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til å sende inn sammendrag av innlegg. Det ønskes innlegg fra eksperter og praktikere, ledere og driftspersonell, byplanleggere, forskere, ingeniører,...

les mer
GVD med kronikk om dovett

GVD med kronikk om dovett

Godt Vann Drammensregionen øker fokus på dovett og har skrevet en kronikk som kommer på trykk i regionens aviser. (Bildet er fra undersøkelsen Mepex gjorde for samatrbeidsprosjektet mellom Norsk Vann, Hold Norge Rent og Sortere.no) Kronikken er skrevet av koordinator...

les mer