6255 3030 post@norskvann.no

Hva kan vi lære av Askøy-hendelsen?

21. jan, 2022 | Sikkerhet og beredskap

Hvilke organisatoriske og politiske forhold hadde betydning for, og ledet frem til Askøy-hendelsen? Hva er de viktigste lærdommene fra hendelsen for ledere i bransjen og politikere?

Norsk Vann inviterte, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse i oktober 2021. På konferansen ble granskningsrapporten av Askøy-hendelsen presentert med søkelys på organisatoriske og politiske forhold av betydning for hendelsen.

Vi har fått lov til å bruke foredragene til Stian Antonsen, seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, og en av forfatterne bak den uavhengige granskningsrapporten etter hendelsen, og Anton Bøe, som er sjef for vann og avløp i Askøy kommune, til å spre kunnskap og læringspunkter fra hendelsen til resten av vannbransjen. 

Filmene med foredragene er lagt ut på en side tilknyttet våre fagsider om ROS og beredskap, som også gir gode oppskrifter på hvordan vann- og avløpsetatene i kommuner kan jobbe systematisk med risikoreduserende tiltak og økt beredskap. 

Besøk sidene om ROS og beredskap her

Direkte til læringspunkter fra Askøy-hendelsen 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker