6255 3030 post@norskvann.no

Hva kan vi lære av Askøy-hendelsen?

21. jan, 2022 | Sikkerhet og beredskap

Hvilke organisatoriske og politiske forhold hadde betydning for, og ledet frem til Askøy-hendelsen? Hva er de viktigste lærdommene fra hendelsen for ledere i bransjen og politikere?

Norsk Vann inviterte, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse i oktober 2021. På konferansen ble granskningsrapporten av Askøy-hendelsen presentert med søkelys på organisatoriske og politiske forhold av betydning for hendelsen.

Vi har fått lov til å bruke foredragene til Stian Antonsen, seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, og en av forfatterne bak den uavhengige granskningsrapporten etter hendelsen, og Anton Bøe, som er sjef for vann og avløp i Askøy kommune, til å spre kunnskap og læringspunkter fra hendelsen til resten av vannbransjen. 

Filmene med foredragene er lagt ut på en side tilknyttet våre fagsider om ROS og beredskap, som også gir gode oppskrifter på hvordan vann- og avløpsetatene i kommuner kan jobbe systematisk med risikoreduserende tiltak og økt beredskap. 

Besøk sidene om ROS og beredskap her

Direkte til læringspunkter fra Askøy-hendelsen 

Relaterte nyhetssaker

Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer