6255 3030 post@norskvann.no

Prosjektforslag for 2022

16. aug, 2021 | Prosjekter

Norsk Vann ønsker nye prosjektforslag for 2022, og fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober 2021.

Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med prosjektforslag for 2022. Tilknyttede organisasjoner (rådgivere, leverandører, undervisningsinstitusjoner m.m.) kan fremme prosjektforslag gjennom medlemmer som har forslagsrett i Norsk Vanns prosjektsystem.

For å ha mulighet til å konsentrere innsatsen og prioritere prosjektforslagene er det utarbeidet et sett med kriterier. Det er viktig å skjele til disse kriteriene ved innsending av prosjektforslag. Videre i prosessen vil forslag til prosjektprioriteringen bli sendt ut på høring 1. november med høringsfrist 1. desember 2021.

Den endelige prosjektprioriteringen for 2022 tas av styret i Norsk Vann ultimo januar.

Prosjektforslag kan sendes til Fred Ivar Aasand innen 1. oktober 2021. 
 
Det er utarbeidet en mal for prosjektforslag, som vi ber om at forslagsstillerne bruker.  Et standard prosjektforslag vil ha et omfang på ca 2-3 sider. Her finner du mal for prosjektbeskrivelser.
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny Norsk Vann rapport om korrosjonsbeskyttelse

Ny Norsk Vann rapport om korrosjonsbeskyttelse

Rapport A274/2022 om korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap kan nå lastes ned fra Vannbokhandelen. Rapporten gir en oversikt over oppdatert kunnskap og driftserfaringer innen korrosjonsbeskyttelse ved vannbehandling de siste 20 år. Hensikten er å hjelpe...

les mer
Vedtatte prosjekter 2022

Vedtatte prosjekter 2022

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige...

les mer