Norsk Vann rapport 258 viser status for antall utdannede ingeniører, sivilingeniører og driftsoperatører og en prognose for antallet nye utdannede som må til de neste 30 årene for å opprettholde dagens nivå. Rapporten er laget fordi bransjen har ønsket oppdaterte tall...

les mer