6255 3030 post@norskvann.no

Nye prosjektforslag for 2024: Har du behov for å løse en utfordring innen vann og avløp?

5. sep, 2023 | Prosjekter

Norsk Vann Prosjekt (prosjektsystemet) gir mulighet for å gjennomføre felles utviklingsprosjekter innenfor vannbransjen. Prosjektsystemet vil i hovedsak finansiere prosjekter som skal bidra til å løse utfordringer som de fleste av andelseierne, dvs. kommuner/vann- og avløpsselskaper i Norsk Vann, har.

Vi ønsker nå nye prosjektforslag for 2024.

Det er laget et eget elektronisk skjema for å sende inn prosjektforslag som dere finner her.

Mal i wordformat kan også benyttes og sendes Norsk Vann på epost. Malen finner dere her.

Prosjektene kombinerer praktisk erfaring med teoretisk kunnskap fra høgskole/universitet, og legger grunnlag for anbefaling om beste praksis i vannbransjen. Målet er å dele erfaringer og finne ny kunnskap, slik at disse kan komme til nytte for hele bransjen og øke kvaliteten på tjenester og tekniske løsninger.

Vi ønsker oss flere praktiske prosjekter og oppfordrer dere til å komme med prosjektforslag som retter seg mot praktiske utfordringer dere møter i hverdagen.

Hvem kan foreslå prosjekter?

Det er de andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet, som kan foreslå prosjekter. Tilknyttede organisasjoner (rådgivere, leverandører, undervisningsinstitusjoner m.m.) kan fremme prosjektforslag gjennom medlemmer som har forslagsrett i Norsk Vanns prosjektsystem.

Les mer om prosjektsystemet her.

Frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober.

Hvor finner man prosjektresultatene?

De aller fleste prosjekter munner ut i en Norsk Vann rapport. De som deltar i finansieringen av prosjektsystemet får tilsendt prosjektrapportene etter hvert som de foreligger og kan også laste de ned fritt i vår bokhandel (man må være innlogget). Noen prosjekter resulterer i andre sluttprodukter enn rapporter, eksempelvis juridiske hjelpemidler, læremateriell, brosjyrer m.v. Alt dette finnes på norskvann.no.

Oversikt over pågående prosjekter finnes her.

Ved spørsmål, ta kontakt med Fred Ivar Aasand.

Vi ser fram til å høre fra deg!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt og smak i drikkevann er et komplekst fagfelt. For å løse problemer som oppstår, kreves god kunnskap om vannkilde, vannbehandling og distribusjonssystemet. Samspillet mellom et kompetansemiljø innen lukt og smak i drikkevann og anleggseier, er nødvendig for å...

les mer
Vedtatte prosjekter 2022

Vedtatte prosjekter 2022

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige...

les mer
Prosjektforslag for 2022

Prosjektforslag for 2022

Norsk Vann ønsker nye prosjektforslag for 2022, og fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober 2021. Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med...

les mer