6255 3030 post@norskvann.no

Vedtatte prosjekter 2022

3. feb, 2022 | Prosjekter

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen.

Vi forventer å få inn ca. 12 mill kroner i prosjektmidler i 2022. Av dette budsjetteres 0,5 mill kroner til administrasjon av prosjektsystemet. Sett i lys av at det kom inn færre prosjektforslag enn normalt, ble det vedtatt en prosjektprioritering der vi står med en ubenyttet pott på litt under 0,5 mill av årets prosjektmidler. Disse midlene overføres til 2023-prosjekter.

Forslag til prosjektprioritering ble lagt ut til høring på norskvann.no 15.11.21, og samtidig sendt til Norsk Vanns komitéer. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen var 15.12.21. På bakgrunn av de innsendte kommentarene utarbeidet direktøren sitt forslag til innstilling til styret i Norsk Vann.

Fullstendig prosjektdokument finner du her. 

Status pågående prosjekter.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt og smak i drikkevann er et komplekst fagfelt. For å løse problemer som oppstår, kreves god kunnskap om vannkilde, vannbehandling og distribusjonssystemet. Samspillet mellom et kompetansemiljø innen lukt og smak i drikkevann og anleggseier, er nødvendig for å...

les mer
Prosjektforslag for 2022

Prosjektforslag for 2022

Norsk Vann ønsker nye prosjektforslag for 2022, og fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober 2021. Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med...

les mer