6255 3030 post@norskvann.no

Møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet

20. jan, 2022 | Interessesaker, Rammebetingelser

Norsk Vann møtte i dag statssekretær Christian Anton Smedshaug (Sp) og embetsverket i Klima- og miljødepartementet for å snakke om overvann, helhetlig vanntjenestelov og avløpssituasjonen i Norge.

Grunnet koronasituasjonen ble møtet gjennomført digitalt, hvor direktør Thomas Breen møtte sammen med rådgiver Arne Haarr og stabsleder Thomas Langeland Jørgensen. 

Norsk Vann orienterte om det store investerings- og rekrutteringsbehovet som et bakteppe for de sakene vi ønsker å drøfte med politisk ledelse i departementet.

Vi etterlyste oppfølgingen av NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder, med spesielt fokus på finansiering av forebyggende tiltak for å hindre skader (herunder forurensing) fra overvann, samt ansvar for skader som oppstår til tross for forebyggende tiltak. Embetsverket bekreftet at finansiering av overvannstiltak ikke er avklart enda, og at et lovarbeid på området ennå ikke er klart.

Videre tok vi opp at forslaget om endringer i vass- og avløpsanleggslova fortsatt ikke var levert til Stortinget for vedtak, og at endringene som ble foreslått fra Miljødirektoratet her i 2020 vil være bra for arbeidet med en helhetlig vanntjenestelov. Embetsverket sa at lovforslagene trolig ikke ville bli klare for behandling i Stortinget i denne vårsesjonen.

Deretter tok vi opp en del problemstillinger i tilknytning til de store utfordringene med hensyn til avløpssituasjonen i Norge. Dette var et område som også opptok statssekretæren, herunder revidering av gjødselsvareforskriften og spørsmålet om kravet til nitrogenrensing i Oslofjorden. Statssekretæren ba Norsk Vann komme tilbake til politisk ledelse i departementet med utfyllende informasjon og forslag til gode tiltak på området.

Relaterte nyhetssaker

Hektisk på stand i Arendal

Hektisk på stand i Arendal

Norsk Vann var også i år på plass på Arendalsuka. Godt hjulpet av dager med skikkelig sommervarme var vannposten og standen vi hadde sammen med Arendal kommune svært godt besøkt. Iført neongule t-skjorter med teksten «Jeg jobber i de hemmelige tjenester» delte...

les mer
Norsk Vann på Arendalsuka

Norsk Vann på Arendalsuka

Også i år blir Norsk Vann å treffe på stand og i ulike arrangementer under Arendalsuka 15. - 19. august. Tradisjonen tro rigger Arendal kommune og Norsk Vann også i år til Arendalsukas mest populære stand. Norsk Vanns telt og Arendal kommunes vannpost, med utdeling av...

les mer
Ny veileder til ledningsforskriften

Ny veileder til ledningsforskriften

Nå er veilederen til ledningsforskriften klar. Forskriften ble endret i 2017 med virkning fra 1. januar 2018. Veilederen vil gjøre det enklere å forstå og anvende forskriften riktig for alle aktører, samt hvordan forskriften tolkes på sentrale områder. En slik...

les mer
KS vil ha mer samarbeid om vann og avløp

KS vil ha mer samarbeid om vann og avløp

Landsstyret i KS møtes i dag og skal blant annet behandle organisasjonens nye interessepolitikk for vann og avløp. Der oppfordres det til mer interkommunalt samarbeid for å løse utfordringene sektoren står overfor.  I forslaget til resolusjon heter det: Landsstyret i...

les mer
KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS ønsker å løfte utfordringsbildet for vann- og avløpssektoren høyere opp på den politiske dagsorden.  Frem mot landsstyret i mai legger KS opp til strategisk drøfting av situasjonen på VA-sektoren med sine medlemmer. Målet er å diskutere løsninger og...

les mer