6255 3030 post@norskvann.no

Møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet

20. jan, 2022 | Interessesaker, Rammebetingelser

Norsk Vann møtte i dag statssekretær Christian Anton Smedshaug (Sp) og embetsverket i Klima- og miljødepartementet for å snakke om overvann, helhetlig vanntjenestelov og avløpssituasjonen i Norge.

Grunnet koronasituasjonen ble møtet gjennomført digitalt, hvor direktør Thomas Breen møtte sammen med rådgiver Arne Haarr og stabsleder Thomas Langeland Jørgensen. 

Norsk Vann orienterte om det store investerings- og rekrutteringsbehovet som et bakteppe for de sakene vi ønsker å drøfte med politisk ledelse i departementet.

Vi etterlyste oppfølgingen av NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder, med spesielt fokus på finansiering av forebyggende tiltak for å hindre skader (herunder forurensing) fra overvann, samt ansvar for skader som oppstår til tross for forebyggende tiltak. Embetsverket bekreftet at finansiering av overvannstiltak ikke er avklart enda, og at et lovarbeid på området ennå ikke er klart.

Videre tok vi opp at forslaget om endringer i vass- og avløpsanleggslova fortsatt ikke var levert til Stortinget for vedtak, og at endringene som ble foreslått fra Miljødirektoratet her i 2020 vil være bra for arbeidet med en helhetlig vanntjenestelov. Embetsverket sa at lovforslagene trolig ikke ville bli klare for behandling i Stortinget i denne vårsesjonen.

Deretter tok vi opp en del problemstillinger i tilknytning til de store utfordringene med hensyn til avløpssituasjonen i Norge. Dette var et område som også opptok statssekretæren, herunder revidering av gjødselsvareforskriften og spørsmålet om kravet til nitrogenrensing i Oslofjorden. Statssekretæren ba Norsk Vann komme tilbake til politisk ledelse i departementet med utfyllende informasjon og forslag til gode tiltak på området.

Relaterte nyhetssaker

KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS ønsker å løfte utfordringsbildet for vann- og avløpssektoren høyere opp på den politiske dagsorden.  Frem mot landsstyret i mai legger KS opp til strategisk drøfting av situasjonen på VA-sektoren med sine medlemmer. Målet er å diskutere løsninger og...

les mer
Går vi fremtiden blindt i møte?

Går vi fremtiden blindt i møte?

I en tid der miljøambisjonene blir stadig større, og kompleksiteten og tempoet i utviklingen av regelverk øker, trenger vi fagfolkene i Miljødirektoratet mer enn noensinne.  Av: direktør Thomas Breen, Norsk Vann Miljødirektoratets leder Ellen Hambro frykter at etaten...

les mer
Du kan da ikke gå glipp av dette?

Du kan da ikke gå glipp av dette?

Fredag 19. november går påmeldingsfristen for konferansen Vann- og avløpsjus 2021 ut. Her er det mange godbiter for oss som liker å være oppdatert på det aller siste «need-to-know» og «nice-to-know» innen vann- og avløpsjussen. Du kan velge om du vil treffe kollegaer...

les mer