6255 3030 post@norskvann.no

Avløp på fagtreffet – nytt avløpsdirektiv og tidenes avløpssatsing!

9. feb, 2024 | Arrangement, Avløp, Avløpsdirektiv

Norsk Vann inviterer til Fagtreff på Gardermoen 14. og 15. mars med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fullstendig program og påmelding finner du her. 

Tiden strekker dessverre ikke til for ett enkelt fagtreff til å ta opp eller presentere relevante eksempler på alt det som skjer på avløpsområdet. Det er en av grunnene til at det er satt opp avløpsrelaterte tema både dag 1 og dag 2 på fagtreffet. For de som deltar fysisk blir det derfor rikelig med tid til å mingle og knytte kontakter med bransjekolleger i tiden utenom det faglige programmet.

Dag 1 blir det innlegg om resipientundersøkelser og statsforvalterens forventninger til kommunenes resipientvurderinger, og om hvordan en kan finne fram til informasjon om vannkvalitet i vannforekomstene.

Dag 2 starter med en gjennomgang av avløpsdirektivet – hva vet vi om det som kommer i endelig direktivtekst? Hvordan bør kommunene og renseanleggene forberede seg på de nye kravene? Det blir også innlegg fra Miljødirektoratet, som vil fortelle om hvordan myndighetene ser for seg oppfølgingen av direktivet.

De livsviktige vann- og avløpstjenestene stopper ikke opp, selv om rammebetingelsene kan oppleves som krevende og usikre med hensyn til framtidige rammebetingelser. Oslofjorden er i krise, og løsninger og tiltak for å redde fjorden kan ikke vente på avløpsdirektivet. Det foregår derfor mange prosesser og byggeaktiviteter, med investeringer i milliard-størrelse. Mange nye renseanlegg skal bygges og eksisterende anlegg skal utvides med mer avansert rensing.

Det blir innlegg fra og samtaler om pågående prosesser med utbygging av renseanlegg i Kongsberg, Sarpsborg, MOVAR, Grenland (Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner), FREVAR, Bergen og Drammen kommuner. Alle prosjektene er unike, og i ulike faser, men vi tror at erfaringene som så langt er gjort i alle disse prosjektene vil være nyttig lærdom for de fleste andre kommuner som står overfor liknende utfordringer. Et gjennomgangstema for alle disse prosjektene vil være – hva har vi gjort, og hvorfor?

Rosinen i pølsa på slutten av dag 2 blir en presentasjon av to nye rapporter fra Norsk Vann om organiske miljøgifter i avløpsslam og mikroforurensninger i avløpsvann.

Vel møtt til spennende og inspirerende dager på bransjens viktigste møteplass!

Hør omtale av Fagtreffet på Vannposten – Norsk Vanns podcast

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer
-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er optimistisk med tanke på å snu utviklingen i Oslofjorden, men forutsetter at alle kommunene i nedbørsfeltet gjør sin del av jobben. Rett før jul sendte Klima- og miljødepartementet brev til de 118 kommunene i...

les mer
Viktig samarbeid om slambehandling

Viktig samarbeid om slambehandling

13 kommuner rundt Oslofjorden har deltatt i et samarbeid i regi av LUP og Norsk Vann der målet har vært å finne felles løsninger for fremtidig slambehandling. Tirsdag 12. desember ble rapporten fra prosjektet sluppet.  Kommunene rundt Oslofjorden står foran en tøff...

les mer