6255 3030 post@norskvann.no

Webinar om WHOs oppdaterte retningslinjer for små vannforsyningsystemer

13. feb, 2024 | Ledningsnett

Sekretariatet for Protokoll for vann og helse i WHO, inviterer til lanseringswebinar om WHO’s oppdaterte retningslinjer for mindre vannverk og tilhørende sanitærinspeksjonsverktøy – et støtteverktøy for retningslinjene. Webinaret arrangeres 15. februar kl. 14-15.30. Webinaret er på engelsk. Registrer deg her.

Disse publikasjonene bygger på over 60 års veiledning fra WHO om drikkevannskvalitet og sikkerhet, og sammen oppdaterer og erstatter de WHOs veiledning fra 1997 som tar for seg overvåking og kontroll av mindre vannforsyningssystemer. De nye publikasjonene gir praktisk veiledning for forbedringer mot trygge og bærekraftige drikkevannstjenester for mennesker som forsynes av et mangfold av slike vannforsyninger.

I denne økten vil deltakerne få informasjon om de viktigste punktene i retningslinjene og verktøyene, utveksle erfaring med eksperter og utøvere om implementering av anbefalingene og veiledningen, og få innsikt i kommende arbeid for implementeringen av veiledningen.

Foredragsholdere og paneldeltakere er:

 • Oliver Schmoll, moderator, programleder vann og klima, WHOs europeiske senter for miljø og helse
 • Mr. Sean Furey, direktør for nettverkssekretariatet, RWSN
 • Maria Neira, direktør for avdelingen for miljø, klimaendringer og helse, WHO
 • Cecilia Scharp, direktør for WASH (vann, sanitær og hygiene) og CEED (klima, miljø, energi og katastroferisikoreduksjon), UNICEF
 • Jennifer De France, teamleder, sikkerhet og kvalitet for drikkevann, vann, sanitær, hygiene og helse, WHO
 • Angella Rinehold, WASH-spesialist, vann, sanitær, hygiene og helse, WHO
 • Mr. Rory McKeown, WASH-spesialist, vann, sanitær, hygiene og helse, WHO
 • Dr. David Cunliffe, hovedrådgiver for vannkvalitet, SA Health, Australia
 • Yvonne Magawa, eksekutivsekretær i Eastern and Southern Africa Water and Sanitation Regulators Association (ESAWAS)
 • Tutut Indra Wahyuni, visedirektør for WASH, Direktoratet for miljøhelse, helsedepartementet, Indonesia
 • James MacKinnon, direktør for engasjement og myndighetsrelasjoner, Atlantic First Nations Water Authority (AFNWA), Canada
 • Mr. Bruce Gordon, enhetsleder, vann, sanitær, hygiene og helse, WHO

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer
Nettverk for ledningsnett

Nettverk for ledningsnett

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet ledningsnett. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Målet med nettverksgruppene til Norsk Vann er å etablere et kontaktnett...

les mer