6255 3030 post@norskvann.no

«Fremtidens vann- og avløpssystemer» – Ny Norsk Vann rapport

28. sep, 2023 | Avløp, Ledningsnett, Rapporter, Vann

Enorme summer skal investeres i transportsystemene for vann og avløp de neste årene. Hvordan bør vi etablere og bygge vann- og avløpsanlegg for framtiden? Hvordan ser det framtidige vann- og avløpssystemet ut? Kan endringer i noen av dagens premisser gi oss et bedre og mer framtidsrettet system? Hvilken vei skal vi gå? Hva er det mest bærekraftige systemet, gitt et utgangspunkt i dagens eksisterende infrastruktur?

Med dagens store utfordringer for vann- og avløpsnettet, kommer vi kanskje ikke i mål med å tilfredsstille behovet for vedlikehold og oppfylle gjeldende krav og regelverk, uten å utvikle dagens systemløsninger. Nye ledningsanlegg skal ha en levetid på 100 år eller mer, noe som betyr at valg av løsninger i dag har stor betydning for hvilke muligheter kommende generasjoner har til å oppnå bærekraftig drift av systemene.

Mange forhold er avgjørende for at vannbransjen skal kunne komme i mål med å etablere et velfungerende vann- og avløpstransportsystem i fremtiden. Dette prosjektet er starten på et strategisk arbeid som vil generere flere oppfølgingsprosjekter på senere tidspunkt. Hovedhensikten med prosjektet er å invitere til viktige diskusjoner. Prosjektet er derfor gjennomført ved å arrangere tre heldags arbeidsmøter sammen med organisasjoner og leverandør i bransjen, for å innhente et grunnlag for rapporten.

Hovedtemaene i rapporten er følgende; de viktigste utfordringene i dagens ledningsnett, anbefalinger for fremtidens løsninger og hvordan vi gradvis bør tilpasse dagens ledningsnett til fremtidens bærekraftige system. Flere eksisterende forskningsprosjekter rundt temaet fremtidens løsninger er gjennomgått og innarbeidet i rapporten. Rapporten beskriver «det store bildet», gir helhetlig oversikt og samler mye kunnskap for at anleggseiere skal kunne bygge ut og vedlikeholde sine anlegg for å imøtekomme fremtidens krav og behov.

Asplan Viak AS har vært rådgivere i prosjektet. Prosjektleder Anette Kveldsvik Desjardins og Maryam Beheshti, har i samarbeid med Sveinung Sægrov (NTNU) utarbeidet rapporten. Mange ledningseiere, organisasjoner og leverandører i bransjen har deltatt i arbeidsmøter og i diskusjoner.

Rapporten er tilgjengelig i vår bokhandel.
Til inspirasjon kan du også se et opptak hvor rådgiver presenterer prosjektet.

Takk til alle dere som har gitt av deres tid, engasjement og kunnskap for å bidra inn i dette viktige prosjektet! God lesning!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer