6255 3030 post@norskvann.no

Våler kommune fikk Omdømmeprisen

10. sep, 2021 | Prisutdelinger

Våler kommune i Østfold er tildelt Norsk Vanns Omdømmepris for 2021. Det er godt gjort av en liten kommune, med få medarbeidere innen vann og avløp!

– Med tanke på at vann- og avløpsavdelingen i kommunen består av en VA-ingeniør og to driftsoperatører som jobber med renseanlegg og drift av kommunalt nett, er det imponerende å se at de klarer å utrette og faktisk gjennomføre gode prosjekter, og i tillegg ønsker å dele av sine erfaringer med andre. Det er verdt å vise frem for andre kommuner at det nytter selv om man er liten, og for å gi de ansatte i kommunen en velfortjent bemerkelse for godt arbeid og videre motivasjon, sa direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

En rørt avdelingsleder, Emilio Alvarenga, dedikerte prisen til innbyggerne i kommunen.

-Det er en ære å få jobbe med å lage gode tjenester for innbyggerne våre, og vi skal stå på videre for dere, sa Alvarenga da han og de to driftsoperatørene, Per Olav Roos og Frank Negård, fikk overrakt prisen på Norsk Vann sin årskonferanse i Bergen.

Fremoverlent

Selv om kommunen er liten sett fra et befolkningsperspektiv, er den inne i en periode med sterk befolkningsvekst med framskrevet vekst på over 30 % inn mot 2050.

Vann- og avløpsavdelingen har fram til i dag vært liten sett opp mot de utfordringene de har stått overfor. Til tross for dette har kommunen med vann- og avløpsavdelingen gjort seg bemerket i VA-miljøet i Viken. De fremstår som en sterkt fremoverlent organisasjon med mål om å utvikle seg, men fremfor alt er de også svært interessert i å dele av de erfaringene de gjør seg underveis.

Verdien av traineer

I traineeVANN tok kommunen tidlig initiativ til å samarbeide med Driftsassistansen i Viken og MOVAR IKS. I partnerskapet får traineen en unik mulighet til å bli kjent med flere organisasjonsformer og VA-faglige problemstillinger. Et helhetlig trainee-program med stor variasjon og rom for å høste mange nyttige erfaringer, er verdt å ta med seg videre i arbeidslivet for traineene. At også mindre kommuner ser det som nyttig å delta i traineeVANN ser vi på som veldig bra.

Med prosjekt lekkasjesøk har kommunen tatt i bruk ny teknologi for å søke etter lekkasjer og fremmedvann i kommunale avløpsledninger. Ny teknologi og metodikk for å søke etter fremmedvann har stått sentralt og er en erfaring de ønsker å dele både nasjonalt og internasjonalt. Erfaringene ble sist delt på Norsk Vanns fagtreff 2021.

Strømlinjeformer tilsynsarbeidet

Til sist jobber kommunen nå med prosjekt spredt avløp der det tas sikte på å strømlinjeforme tilsynsarbeidet i kommunen. Her skal man se på alt fra planlegging til gjennomføring av avviksbehandling, hvor man tar i bruk ny teknologi (digitale løsninger) for å bedre kommunikasjonen mellom aktørene som er involvert i arbeidet med avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Dette er et arbeid man ønsker å dele med Vannområdene i regionen, dvs. Vannområdet Morsa, Glomma sør og Haldenvassdraget, og helt sikkert nasjonalt hvis det blir godt mottatt.

En stor og hjertelig gratulasjon går til Våler kommunes vann- og avløpsetat som vinnere av Omdømmeprisen for 2021!

Foto: Stor stas for medarbeiderne i vann- og avløpsavdelingen i Våler da de mottok Norsk Vanns omdømmepris. Fra venstre avdelingsleder Emilio Alvarenga, Per Olav Roos og Frank Negård. © Odd Borgestrand

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Gjev pris til Magnar Sekse

Gjev pris til Magnar Sekse

-Prisen for den mest aktive personen i 2021 går til Magnar Sekse. Han får prisen for sitt langvarige og utrettelige arbeid til det beste for Bergens innbyggere, men også for bransjens utvikling nasjonalt. Gratulerer! Det kunne direktør Thomas Breen avsløre under Norsk...

les mer
Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bergen kommunes vann- og avløpsvirksomhet er best på bærekraft i vannbransjen. Dermed stikker de av med Norsk Vann sin Bærekraftpris for 2021. Foto (© Odd Borgestrand) viser fra venstre, Thomas Breen, Magnar Sekse og Thor Haakon Bakke Fagdirektør Magnar Sekse og byråd...

les mer