6255 3030 post@norskvann.no

Sigurd Grande tildelt prisen for mest aktive person

6. mai, 2021 | Prisutdelinger

Norsk Vanns pris «Mest aktive person» i perioden 2019/2020 er tildelt Sigurd Grande, avdelingssjef i Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune. «Årets prisvinner har markert seg som en svært aktiv og positiv person over mange år, er et oppkomme av ideer, og har en utstrakt evne til gjennomføring», heter det blant annet fra juryens begrunnelse. 

Norsk Vanns pris «Mest aktive person» er en tradisjonsrik pris som har blitt delt ut annethvert år siden 2004. Det er sekretariatet som står for en grundig kartlegging av enkeltpersoners innsats i Norsk Vanns organer og annet engasjement til beste for bransjen, og det er ledelsen i Norsk Vann som fatter beslutning om hvem som troner høyest på den pallen. Den samlede innsatsen de siste to år er det som er tellende.
 
Årets prisvinner har markert seg som en svært aktiv og positiv person over mange år. Dette gjelder utviklingen av leveransene både i Oslo kommune og på nasjonalt nivå gjennom Norsk Vann. For Norsk Vann har Sigurd Grande gjennom en årrekke – også de to siste årene – vært en ressurs og sterk bidragsyter i bransjen. Han har vært en stødig leder av Norsk Vanns valgkomite, og ikke minst lagt ned en betydelig innsats for å realisere bransjens store felles satsing på Ås – Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Her er han nå styreleder i den spennende fasen hvor senteret faktisk skal realiseres og fylles med innhold. 
 
Vi vil få takke Oslo kommune for at bransjen nasjonalt kan få bruke hans ressurser til felles nytte for alle. Grande er et oppkomme av gode ideer og har en utstrakt evne til gjennomføring; alltid i samarbeidets ånd – og til beste for bransjen. En «grand old man» i bransjen – i positiv forstand. 
 
Vi gratulerer med prisen!
Direktør i Vann- og avløpsetaten Oslo kommune, Anna Maria Aursund, stod for overrekkelsen av prisen til Sigurd Grande.
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Våler kommune fikk Omdømmeprisen

Våler kommune fikk Omdømmeprisen

Våler kommune i Østfold er tildelt Norsk Vanns Omdømmepris for 2021. Det er godt gjort av en liten kommune, med få medarbeidere innen vann og avløp! - Med tanke på at vann- og avløpsavdelingen i kommunen består av en VA-ingeniør og to driftsoperatører som jobber med...

les mer
Gjev pris til Magnar Sekse

Gjev pris til Magnar Sekse

-Prisen for den mest aktive personen i 2021 går til Magnar Sekse. Han får prisen for sitt langvarige og utrettelige arbeid til det beste for Bergens innbyggere, men også for bransjens utvikling nasjonalt. Gratulerer! Det kunne direktør Thomas Breen avsløre under Norsk...

les mer
Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bergen kommunes vann- og avløpsvirksomhet er best på bærekraft i vannbransjen. Dermed stikker de av med Norsk Vann sin Bærekraftpris for 2021. Foto (© Odd Borgestrand) viser fra venstre, Thomas Breen, Magnar Sekse og Thor Haakon Bakke Fagdirektør Magnar Sekse og byråd...

les mer