6255 3030 post@norskvann.no

Pressemelding: Bruker du toalettet som søppelbøtte?

9. des, 2021 | Avløp, baredritei, Kampanjer, Pressemelding

DET MÅ DU NESTEN BARE DRITE I 😉 Heller du matfett i vasken eller kaster våtservietter, tamponger og bind i toalettet bidrar du nemlig til at store mengder plast havner i havet.

Hver eneste dag skaper matfett, våtservietter og annet søppel store utfordringer for avløpssystemene i landets kommuner. Konsekvensene strekker seg langt ut over utrivelig og kostbart merarbeid for avløpsetatene, som må rykke ut til tette rør og tilstoppede pumper. Avløpsvannet lar seg ikke stanse av slikt, men finner egne veier – inn i folks kjellere som tilbakeslag, eller går i overløp der urenset avløpsvann og toalettsøppel fritt flyter ut i natur og miljø.

Plastforsøpling i havet

Mange av produktene som havner i toalettet inneholder store andeler plast, som våtservietter og engangskluter, sanitærartikler og emballasje til disse, sigarettsneiper, linser og tanntråd. Vi må unngå at slikt søppel havner i havet og brytes ned til mikroplast.
Frivillige ryddere finner mye slikt søppel langs norske strender, og det er grunn til å anta at hovedkilden er toalettene i norske hjem.

Men vet ikke folk at de ikke skal bruke toalettet som søppelbøtte?

Kunnskapshull

-Folk vet veldig lite om avløpssystemet de er tilknyttet, sier prosjektleder Kine Lillerud fra Hold Norge Rent (HNR). Mange aner ikke hva som skjer etter at de trekker ned, langt mindre hva som må til for å rense avløpsvannet, eller hvilke konsekvenser det kan få at toalettet brukes som søppelbøtte. Det har vi avdekket gjennom intervjuer og undersøkelser.

-Samtidig er folk opptatt av å unngå handlinger som bidrar til forsøpling, og særlig plastforsøpling i havet. Vi har også stor vilje til å endre egen praksis når vi blir klar over at handlingene våre har negative konsekvenser. Folk trenger rett og slett mer kunnskap, sier Lillerud.

Nå kommer derfor en nasjonal kunnskapskampanje med mål om å få folk til å slutte å bruke toalettet som søppelbøtte. Kampanjen er et samarbeid mellom Hold Norge Rent, LOOP/Sortere og Norsk Vann, og er muliggjort av Handelens miljøfond som et ledd i deres arbeid med å redusere plastforsøpling.

Kampanjen vil gå i sosiale medier og har fått navnet «Det må du nesten bare drite i».

Grundig innsikt

-Våre undersøkelser viser oss først og fremst at folk egentlig allerede har løsningen på problemet på sitt eget bad. Ni av ti oppgir nemlig at de har søppelbøtte på badet, forklarer Lillerud.

Undersøkelsene viser at vi er opptatt av å unngå plast i havet, men at mange likevel kaster produkter som våtservietter, engangskluter til rengjøring, bind og tamponger i toalettet.

-Når det gjelder hvorfor folk velger å hive søppel i toalettet svarer de at det enten vurderes som den beste løsningen, den enkleste løsningen der og da, eller fordi de ikke vet hvor de ellers skal gjøre av produktene, sier Lillerud.

Derfor er det viktig å gi folk kunnskap om at de enkle valgene fort kan skape store problemer, både for dem selv og for livet i havet, og motivere til å velge søppelbøtta og kildesortering.

Analyser av dosøppel på renseanlegg

Det ble gått enda grundigere til verks. Søppel på seks ulike renseanlegg ble undersøkt og analysert.

-Totalt ble det hentet ut 140 kilo dosøppel i prøvene fra anleggene, der det ble identifisert 7655 produkter. Fiberkluter havner på topp, og utgjør et stort problem, sammen med bind og tamponger, snus, sneip og plastfolie. Tar vi med at fiberklutene også inneholder plast forstår vi hvor mye plast det er i avløpssystemet til enhver tid. Når filler og matfett tetter til rør og pumper havner denne plasten på avveie og ender opp i havet, forklarer Lillerud.

Søppel i avløpet er et enormt problem. Bare i de seks anleggene som ble undersøkt, blir det årlig fanget opp 1 200 000 kilo søppel.

– Derfor er det så viktig å øke folks kunnskap om konsekvensene ved å hive søppel i toalettet. Vi kan faktisk risikere å møte det igjen på badestranda, eller i magen på torsken vi skal ha til middag. Det kan vi unngå dersom folk hiver søppel i søppelbøtta i stedet for å hive det i do, avslutter Lillerud.

Kontaktpersoner:

Kine Lillerud, Prosjektleder, Hold Norge Rent, mob. 909 39 561

Frode Skår, kommunikasjonsrådgiver, Norsk Vann, mob: 991 27 175

Sylvelin Aadland, Ansvarlig for Sortere i LOOP, mob: 975 18 379

Relaterte nyhetssaker

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann. Formålet er fortsatt å beskytte miljøet, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal...

les mer
Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg i Sverige. FIWA, DANVA, Samorka, Svenskt Vatten og Norsk Vann inviterer nå utstillere til å melde seg på konferansen. Gå ikke glipp av muligheten til å markedsføre dine produkter og tjenester! Les mer om påmelding til...

les mer
Gratis dovett-film til lokale kinoer

Gratis dovett-film til lokale kinoer

I regi av samarbeidsprosjektet om dovett mellom Hold Norge Rent, Loop/Sortere og Norsk Vann har vi laget en kinoreklame som kommunene kan laste ned gratis og bruke på sine lokale kinoer. Filmen er ferdig formatert til bruk i kinoer. Den viser ei jente som er i ferd...

les mer
Verdens toalettdag 2022

Verdens toalettdag 2022

Verdens toalettdag markeres verden over 19. november. Siden 2013 har det vært en offisiell FN-dag, og årets tema er «Making the invisible visible». Sanitærforholdene har på verdensbasis hatt en positiv utvikling, og flere mennesker verden over har fått tilgang på gode...

les mer
Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg. FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til å sende inn sammendrag av innlegg. Det ønskes innlegg fra eksperter og praktikere, ledere og driftspersonell, byplanleggere, forskere, ingeniører,...

les mer
Vi søker ny direktør!

Vi søker ny direktør!

Vil du lede denne trivelige gjengen med dedikerte og dyktige fagfolk, som brenner for vann og vannmiljø? Norsk Vann lyser nå ut stillingen som direktør med søknadsfrist 20. november. Som det ble kommunisert i april har vår nåværende direktør, Thomas Breen, ønske om å...

les mer
GVD med kronikk om dovett

GVD med kronikk om dovett

Godt Vann Drammensregionen øker fokus på dovett og har skrevet en kronikk som kommer på trykk i regionens aviser. (Bildet er fra undersøkelsen Mepex gjorde for samatrbeidsprosjektet mellom Norsk Vann, Hold Norge Rent og Sortere.no) Kronikken er skrevet av koordinator...

les mer