6255 3030 post@norskvann.no

Kampanjestart: DET MÅ DU NESTEN BARE DRITE I

9. des, 2021 | baredritei

I disse dager setter Hold Norge Rent, Loop/Sortere.no og Norsk Vann i gang en 13 måneder lang kampanje for å få bukt med søppel i toalettet. Vi håper bransjen blir med på jobben med å spre budskapene, og bruker oppmerksomheten til å fremme egne informasjonstiltak rundt lokale utfordringer med søppel i avløpet i hele det kommende året.

Kampanjen vil ha flere pulser med betalt annonsering i sosiale medier, der filmer og animasjoner skal skape oppmerksomhet og pirre til å søke mer kunnskap. I første puls som starter i dag er det tamponger i do som er trigger, før vi litt senere i desember går over til å ha matfett i fokus.

Det er fint om dere hjelper til med å dele disse innleggene og postene når de dukker opp på ulike sosiale medier. Da får vi større spredning på budskapene.

Tips: hvordan dere kan ta ut og få utbytte av kampanjen lokalt 

Bruk innholdet i egne kanaler: 

  • Del i sosiale medier; del videre hva Hold Norge Rent, Sortere (LOOP) og Norsk Vann legger ut eller legg ut filmer/animasjoner i egne sosiale kanaler
  • Bygg videre på kampanjen og lag innhold til egne kanaler

Bruk oppmerksomheten til å fremme lokale tiltak

  • Skriv artikler, kronikker eller andre pressesaker
  • Bygg lokale historier rundt tematikken, for eksempel vis lokale konsekvenser og utfordringer
  • Koble kampanjen til andre lokale kampanjer (fettvett, dovett og lignende) 
  • Samarbeid med andre lokalt

Merk at selv om vi bruker tamponger og matfett som triggere nå i desember, så er det fullt mulig å snakke om andre ting som skaper problemer for avløpssystemene lokalt, f.eks. fiberkluter.

Kampanjen henvender seg mot privathusholdninger, men det er ingenting i veien for at dere kan bruke oppmerksomheten til også å gjøre egne lokale informasjonstiltak mot barnehager, skoler og andre institusjoner, og mot næringslivet.

Spre kunnskap

Vi har opprettet en landingsside for annonsene i kampanjen, som skal gi folk mulighet til å få mer kunnskap om utfordringene søppel i avløpet skaper, og ikke minst hva de heller bør gjøre med avfallet som har lett for å havne i toalettet. Denne siden har adressen https://holdnorgerent.no/baredritei og vil oppdateres med innhold ettersom de ulike pulsene med annonsering går.

Fra denne siden lenkes det også til sortere.no der folk får informasjon om hva de heller bør gjøre med søppelproduktene, og til en side på norskvann.no der vi forteller mer om hvorfor søppel i toalettet skaper et forurensingsproblem. Dere må gjerne bruke disse sidene som inspirasjon til egen informasjon på egne sider, eller lenke opp disse.

Kampanjen er muliggjort av Handelens miljøfond som ledd i deres engasjement for å bekjempe plastforsøpling i havet. Det er også befolkningen i Norge opptatt av. Derfor relateres mye av kunnskapen til hvordan søppel i toalettet kan føre til at plast ender opp i havet.

Last ned og bruk filmer og animasjoner

I tillegg oppretter vi en ressursside for bransjen der vi legger ut informasjon, filmer, animasjoner og grafiske elementer som dere fritt kan bruke i lokale tiltak på nettsider og sosiale medier. Her kan dere legge til f.eks kommunevåpen eller egen logo, men dere kan ikke ta bort noe fra originalfilmene. Ressurssiden finner dere her

Ta gjerne kontakt med undertegnede om dere ønsker mer informasjon, har tips til oss i prosjektet som kan gjøre kampanjen bedre, eller om gode lokale tiltak som kan deles til inspirasjon for andre i bransjen, osv.

Les også felles pressemelding som ble sendt ut torsdag 9. desember

portrett Frode Skår

Frode Skår
Kommunikasjonsrådgiver

m: 991 27 175

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

GVD med kronikk om dovett

GVD med kronikk om dovett

Godt Vann Drammensregionen øker fokus på dovett og har skrevet en kronikk som kommer på trykk i regionens aviser. (Bildet er fra undersøkelsen Mepex gjorde for samatrbeidsprosjektet mellom Norsk Vann, Hold Norge Rent og Sortere.no) Kronikken er skrevet av koordinator...

les mer
Nordre Follo renseanlegg: -Folk gir blaffen

Nordre Follo renseanlegg: -Folk gir blaffen

Østlandets Blad har besøkt Nordre Follo renseanlegg og snakket med mekaniker Roar Eilertsen og driftsleder Steinar Iversen om utfordringene med søppel i avløpsnettet.  De to hverdagsheltene bruker utallige timer på å rydde opp etter folk som bruker toalettet som...

les mer
Utslipp fra avløpsledning til Glomma

Utslipp fra avløpsledning til Glomma

På østsiden har en større avløpsledning til FREVAR gått tett på en lengre strekning. Det har medført at avløpsvann fra toalett og vask har gått i overløp og flyter urenset ut i Glomma. - Tilstopping på ledningsnettet skyldes at fett og olje fra matlaging blir tømt i...

les mer
110 tonn søppel fra ristene

110 tonn søppel fra ristene

-I løpet av 2021 har vi måttet fjerne 110 tonn med avfall fra ristene i renseanlegget på Rambekk, forteller Aina Kristiansen ved vann og avløp i Gjøvik kommune til avisa Oppland Arbeiderblad. Hun forteller videre at særlig fiberkluter og q-tips lager trøbbel og tetter...

les mer
Slik unngår du å bidra til plasthavet

Slik unngår du å bidra til plasthavet

NRKs nye serie «Plasthavet» kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste av oss. Bruker du toalettet som søppelbøtte bidrar du til denne marine forsøplingen. Av: Frode Skår, Norsk Vann Hold Norge Rent og andre frivillige organisasjoner har gjennom sine årlige...

les mer
Reisen fra toalettet til Oslofjorden

Reisen fra toalettet til Oslofjorden

Har du noen gang lurt på hva som egentlig skjer med den skurefilla som forsvinner når du heller ut vaskevannet i do? Eller hvorfor avgiftene på vann og avløp øker? Moss Avis har laget en reportasje som svarer på begge deler. Moss Avis har intervjuet Hans Rikard Wold,...

les mer