6255 3030 post@norskvann.no

Hvem bryr seg om toaletter?

16. nov, 2021 | Avløp, Helse, Kampanjer, Renseanlegg

Det er enkelt å si – når man har det så bra som oss i Norge. 19. november markeres Verdens toalettdag, som er en offisiell FN-dag. Årets tema er «Sett pris på dine gode sanitærforhold»! Bli med og markèr dagen!

Halve verden uten tilfredsstillende sanitære forhold

3,6 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang til tilfredsstillende trygge sanitære forhold, som vil si toaletter eller latriner. Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitærsystemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet. I tillegg er det et hinder for sosial og økonomisk utvikling.

Over en halv milliard uten toalett

673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute. 40 % av verdens befolkning har ikke tilgang på såpe og vann hjemme.

Offisiell FN-dag

Verdens toalettdag er en av de nyeste FN-dagene. Den har blitt markert av sivilsamfunnsorganisasjoner i en årrekke, men i 2013 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 67/291, som oppfordrer alle medlemslandene til å satse på utbygging av gode sanitærforhold for sine innbyggere. Verdens toalettdag har siden den gang blitt markert som en offisiell FN-dag. Det har de siste årene vært en positiv utvikling, og flere mennesker har fått tilgang på gode sanitære forhold. Likevel er dette fortsatt en utfordring i dag, og byr på store problemer for mange mennesker.

Ikke kast søppel i toalettet!

I Norge er vi heldige som har trygge sanitærforhold for alle, og vi tar dette nærmest for gitt. Likevel bør vi alle gjøre en ekstra innsats i å sørge for at toalettet ikke brukes som en søppelbøtte. Dette fører til problemer i avløpssystemet og kan ende opp som forsøpling og mikroplast i naturen og havet.

Norsk Vann er opptatt av at norsk vannbransje skal bruke Verdens toalettdag 19. november til å få oppmerksomhet om viktigheten av gode avløpstjenester og behovet for dovett.
Her er noen tips til hvordan dere i kommunen eller avløpsselskapet kan markere dagen:

  • Inviter lokalradio/-TV til avløpsrenseanlegget, eksempelvis for å rapportere om dovett og hva som kommer inn på ristene
  • Hold innlegg i kommunestyret om situasjonen på avløpsområdet og behov for investeringer fremover
  • Inviter dere selv til lokale skoler/barnehager for å fortelle om Verdens toalettdag og hvordan dere tar hånd om avløpsvannet fra innbyggerne.
  • Del ut toalettpapir med budskap
  • Ha stand med budskap om hva det er som skal i do; bare tiss, bæsj og dopapir
  • Lag vannquiz
  • Arranger konkurranse i bygging av Roar Rør
  • Ha intervju eller kronikk i lokalavisen om dovett

På disse sidene kan du lese mer om verdens toalettdag, og finne materiell til fri bruk, blant annet norsk logo.

På denne siden finner du mer informasjon om dagen og temaet.

Ha en fin toalettdag!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer