6255 3030 post@norskvann.no

Hvem bryr seg om toaletter?

16. nov, 2021 | Avløp, Helse, Kampanjer, Renseanlegg

Det er enkelt å si – når man har det så bra som oss i Norge. 19. november markeres Verdens toalettdag, som er en offisiell FN-dag. Årets tema er «Sett pris på dine gode sanitærforhold»! Bli med og markèr dagen!

Halve verden uten tilfredsstillende sanitære forhold

3,6 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang til tilfredsstillende trygge sanitære forhold, som vil si toaletter eller latriner. Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitærsystemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet. I tillegg er det et hinder for sosial og økonomisk utvikling.

Over en halv milliard uten toalett

673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute. 40 % av verdens befolkning har ikke tilgang på såpe og vann hjemme.

Offisiell FN-dag

Verdens toalettdag er en av de nyeste FN-dagene. Den har blitt markert av sivilsamfunnsorganisasjoner i en årrekke, men i 2013 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 67/291, som oppfordrer alle medlemslandene til å satse på utbygging av gode sanitærforhold for sine innbyggere. Verdens toalettdag har siden den gang blitt markert som en offisiell FN-dag. Det har de siste årene vært en positiv utvikling, og flere mennesker har fått tilgang på gode sanitære forhold. Likevel er dette fortsatt en utfordring i dag, og byr på store problemer for mange mennesker.

Ikke kast søppel i toalettet!

I Norge er vi heldige som har trygge sanitærforhold for alle, og vi tar dette nærmest for gitt. Likevel bør vi alle gjøre en ekstra innsats i å sørge for at toalettet ikke brukes som en søppelbøtte. Dette fører til problemer i avløpssystemet og kan ende opp som forsøpling og mikroplast i naturen og havet.

Norsk Vann er opptatt av at norsk vannbransje skal bruke Verdens toalettdag 19. november til å få oppmerksomhet om viktigheten av gode avløpstjenester og behovet for dovett.
Her er noen tips til hvordan dere i kommunen eller avløpsselskapet kan markere dagen:

  • Inviter lokalradio/-TV til avløpsrenseanlegget, eksempelvis for å rapportere om dovett og hva som kommer inn på ristene
  • Hold innlegg i kommunestyret om situasjonen på avløpsområdet og behov for investeringer fremover
  • Inviter dere selv til lokale skoler/barnehager for å fortelle om Verdens toalettdag og hvordan dere tar hånd om avløpsvannet fra innbyggerne.
  • Del ut toalettpapir med budskap
  • Ha stand med budskap om hva det er som skal i do; bare tiss, bæsj og dopapir
  • Lag vannquiz
  • Arranger konkurranse i bygging av Roar Rør
  • Ha intervju eller kronikk i lokalavisen om dovett

På disse sidene kan du lese mer om verdens toalettdag, og finne materiell til fri bruk, blant annet norsk logo.

På denne siden finner du mer informasjon om dagen og temaet.

Ha en fin toalettdag!

Relaterte nyhetssaker

Landsomfattende tilsynsaksjon på avløpsområdet

Landsomfattende tilsynsaksjon på avløpsområdet

Miljødirektoratet og statsforvalterne gjennomfører i disse dager en større tilsynsaksjon rettet mot kommunenes avløpsanlegg i tettbygde strøk. – I tilsynet vil vi både se om kommunene oppfyller dagens krav og om de vil kunne oppfylle dem også i framtiden. Kommuner som...

les mer
Mengder av forsøpling i norske renseanlegg

Mengder av forsøpling i norske renseanlegg

På bildet: Store mengder søppel i avløpssystemet skaper problemer for både renseanleggene og naturen. Foto: Mepex Norske renseanlegg belastes med store mengder søppel hvert år, og nå har Handelens Miljøfond muliggjort studier som har gitt ny og viktig kunnskap om...

les mer
Ny tilsynsaksjon på avløpsområdet

Ny tilsynsaksjon på avløpsområdet

Miljødirektoratet vil, sammen med statsforvalteren, gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot kommunale avløpsanlegg i uke 33-39.     Tema for årets aksjon vil være kommunenes og IKS-enes overordnete styring og planlegging av avløpsområdet regulert etter...

les mer
Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får...

les mer
Hva kaster folk egentlig i toalettet?

Hva kaster folk egentlig i toalettet?

Bilde: Illustrasjonsbilde fra Hold Norge Rent sin Æsj-kampanje Driftsteknikere og operatører ved renseanlegg og på ledningsnettet landet over kan skrive under på at det ikke bare er bæsj, tiss og dopapir som havner i toalettet. Men hva slags søppel kastes egentlig i...

les mer
For lite kunnskap om antimikrobiell resistens

For lite kunnskap om antimikrobiell resistens

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foreslår å opprette nytt overvåkingsprogram for resistente bakterier i avløpsvann og slam i Norge. De har på bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert om resistente bakterier og rester av antimikrobielle midler i...

les mer
Stortingshøring om Folkehelsemeldinga

Stortingshøring om Folkehelsemeldinga

Norsk Vann deltok på Helse- og omsorgskomiteens høring om Folkehelsemeldinga. Budskapet til Stortinget var å satse på program for teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen. Konstituert direktør Yngve Wold og rådgiver Ingun Tryland påpekte i sitt innlegg i...

les mer