6255 3030 post@norskvann.no

Vannberedskaps-konferansen 2023

6. des, 2022 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. – 10. mai.

Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen beredskap og krisehåndtering knyttet til vannbransjen.

Formålet med konferansen er å rette søkelyset mot vann- og avløpstjenestene som noen av våre aller mest kritiske funksjoner i samfunnet. Vi ønsker å samle de som arbeider med beredskap i vannbransjen og de som har en beredskapsrelatert rolle inn mot bransjen, og legge til rette for kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Vi jobber nå med å få på plass endelig program og regner med å kunne presentere det tidlig i februar. Når programmet er klart åpner vi også for påmelding.

Konferansen er lagt til Scandic Hotel på Hamar, der vi også legger til rette for utstillere.
Det blir også mulig å følge konferansen digitalt.

Sett av dagene 9. – 10. mai til noe av det viktigste vi kan gjøre i en urolig verden; bli flinkere til å redusere sårbarhet gjennom fokus på beredskap og krisehåndtering!

Kjetil Furuberg

Kontaktperson:

Kjetil Furuberg
Avdelingsleder vanntjenester

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter med webinarer annenhver fredag utover våren. Neste gang er fredag 5. mai kl. 10-11. Da får du høre om 3 interessante masteroppgaver ved NMBU: Nye bestemmelser om vanntap i drikkevannsforskriften: Vurdering av konsekvenser for norske...

les mer