6255 3030 post@norskvann.no

Vannberedskaps-konferansen 2023

6. des, 2022 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. – 10. mai.

Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen beredskap og krisehåndtering knyttet til vannbransjen.

Formålet med konferansen er å rette søkelyset mot vann- og avløpstjenestene som noen av våre aller mest kritiske funksjoner i samfunnet. Vi ønsker å samle de som arbeider med beredskap i vannbransjen og de som har en beredskapsrelatert rolle inn mot bransjen, og legge til rette for kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Vi jobber nå med å få på plass endelig program og regner med å kunne presentere det tidlig i februar. Når programmet er klart åpner vi også for påmelding.

Konferansen er lagt til Scandic Hotel på Hamar, der vi også legger til rette for utstillere.
Det blir også mulig å følge konferansen digitalt.

Sett av dagene 9. – 10. mai til noe av det viktigste vi kan gjøre i en urolig verden; bli flinkere til å redusere sårbarhet gjennom fokus på beredskap og krisehåndtering!

Kjetil Furuberg

Kontaktperson:

Kjetil Furuberg
Avdelingsleder vanntjenester

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer