6255 3030 post@norskvann.no

Vannberedskaps-konferansen 2023

6. des, 2022 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. – 10. mai.

Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen beredskap og krisehåndtering knyttet til vannbransjen.

Formålet med konferansen er å rette søkelyset mot vann- og avløpstjenestene som noen av våre aller mest kritiske funksjoner i samfunnet. Vi ønsker å samle de som arbeider med beredskap i vannbransjen og de som har en beredskapsrelatert rolle inn mot bransjen, og legge til rette for kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Vi jobber nå med å få på plass endelig program og regner med å kunne presentere det tidlig i februar. Når programmet er klart åpner vi også for påmelding.

Konferansen er lagt til Scandic Hotel på Hamar, der vi også legger til rette for utstillere.
Det blir også mulig å følge konferansen digitalt.

Sett av dagene 9. – 10. mai til noe av det viktigste vi kan gjøre i en urolig verden; bli flinkere til å redusere sårbarhet gjennom fokus på beredskap og krisehåndtering!

Kjetil Furuberg

Kontaktperson:

Kjetil Furuberg
Avdelingsleder vanntjenester

Relaterte nyhetssaker

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på ca. 540 000 tonn CO2 ekv. i 2021 (ref. bedreVANN 2021). Den største andelen av dette kommer fra ledningsfornyelse og investeringer. For å redusere karbonavtrykket i VA-prosjekter må bransjen jobbe aktivt med å...

les mer
VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie i 2023. Forslag til nytt avløpsdirektiv er tema på første webinar den 13. januar. Webinarene foregår på TEAMS annenhver fredag kl. 10-11. Det er ingen påmelding, bare å koble seg på. Se lenke og mer informasjon på VAnnforsk sin...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. 4 av 6 paralleller kan også følges digitalt. Program og påmelding finner du her.  Dag 1 - 16. mars Fagtreffet gjennomføres med tre paralleller per dag. På...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fagtreffet kan også følges digitalt. Sett av dagene i kalenderen allerede nå. Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass...

les mer